Svalövs kommun

Exkursion till Saxåns dalgång

Följ med på exkursion till Saxåns dalgång.

När: 21 september kl 17.30
Var: Vi möts vid Gissleberga kvarn
Kostnad: gratis
Föranmälan krävs: senast 20 september till Balthazar Mandahl Forsberg, tel 0418-47 54 20 eller via e-post.
Ta med: gärna stövlar och kläder efter väder
Arrangör: Svalövs kommun i samarbete med Saxån-Braåns vattenråd

Här trivs en mångfaldig växtflora på både våt, fuktig och frisk mark. Längs med åsträckan finns artrika naturbeten med torr-frisk gräsmarksflora med flera kalkgynnade växter så som gullviva, brudbröd, rödkämpar och darrgräs. Området har också ett rikt fågelliv och har man tur kan man se både kungsfiskare och forsärla. Under exkursionen kommer Saxån-Braåns vattenstrateg att visa de nya lekbottnar som återskapats på området. Om vattenståndet tillåter kommer vi ha en kort introduktion till hur man iordningsställer lekbottnar för öring. Vi kommer också ta med hovar så deltagarna själva kan utforska djurlivet i ån. Exkursionen passar för alla åldrar. Ta med gummistövlar och kläder efter väder.

Välkommen!

Publicerad: 2021-09-03

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun