Svalövs kommun

Förvaltningsledning

Kommunchef
Stefan Larsson
0418-47 50 20, e-post

Ekonomichef
Jane Bergman
0418-47 50 70, e-post

Utbildningschef
Hans Dahlqvist
0418-47 50 35, e-post

Tillförordnad socialchef, vård och omsorg
Cecilia Andersson
0418-47 50 00 (växeln), e-post

Socialchef, social sektor
Cecilia Andersson
e-post

Samhällsbyggnadschef
Mats Dahlberg
0418-47 50 91, e-post

Administrativ chef
Michael Andersson
0418-47 50 25, e-post

HR-chef
Cecilia Hagström
0418-47 54 25, e-post

Tillförordnad utvecklingschef
Hanna Åstrand
0418-47 51 89, e-post

Kommunikationschef
Daniel Henriksson
0418-47 50 24, e-post

Publicerad: 2021-10-25

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun