Svalövs kommun

Blanketter

Här finns ett urval blanketter i pdf-format som du kan trycka ut,
fylla i och skicka in till Svalövs kommun.

Barnomsorg

Ansökan till mobila språkteametPDF (pdf, 272.2 kB)
Barnomsorgens övriga blanketter finns i e-serviceportalenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Bostadsanpassning

Ansökan om bostadsanpassningPDF (pdf, 1.5 MB)
Fastighetsägarens medgivande vid ansökan om bostadsanpassningPDF (pdf, 286.4 kB)
Fullmakt som bilaga vid ansökanPDF (pdf, 1.5 MB)
Ansökan om spisvaktPDF (pdf, 905.3 kB)

Brandfarlig vara

Information brandfarlig varaPDF (pdf, 83.9 kB)
Anmälan om föreståndarePDF (pdf, 41.5 kB)
Ansökan om tillstånd för brandfarlig varaPDF (pdf, 89.1 kB)
Ansökan tillfälligt tillstånd brandfarlig varaPDF (pdf, 38.3 kB)
Ansökan explosiv varaPDF (pdf, 102.1 kB)

Bygglov och fastigheter (ifyllningsbara)

TomtansökanPDF (pdf, 1.1 MB)
Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglovPDF
(pdf, 51.9 kB)
Ansökan om kontrollansvarigPDF (pdf, 627.8 kB)
Ansökan om förhandsbeskedPDF (pdf, 44.5 kB)
Ansökan om bygglov för skyltPDF (pdf, 47.1 kB)
Ansökan om bygglov för mur och plankPDF (pdf, 44 kB)
Anmälan om attefallsåtgärderPDF (pdf, 46.2 kB)
Anmälan om installation om eldstadPDF (pdf, 46.4 kB)
Anmälan om rivning, ändring eller installationPDF (pdf, 45.8 kB)
Ansökan om strandskyddsdispenslänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Begäran om slutbeskedPDF (pdf, 486.6 kB)
Beställning av nybyggnadskartaPDF (pdf, 117.2 kB)
Mall för kontrollplanWord (word, 71.5 kB)
Mall för RivningsplanPDF (pdf, 528.2 kB)

Centrala elevhälsan

Ansökan om tilläggsbelopp - extraordinärt stöd för åretPDF (pdf, 733.9 kB)
Utvärdering av tilläggsbelopp särskilt stödWord (word, 696.4 kB)
Önskemål om kontakt med centrala elevhälsanWord (word, 131.5 kB)

Föreningslivet

Ansökan kommunalt aktivitetsstöd 2020Excel (excel, 112.5 kB)
Ansökan kommunalt aktivitetsstöd, pensionärer 2020Excel (excel, 109.5 kB)
Närvarokort 2020, barn och ungdomlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Närvarokort 2020, pensionärlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Närvarokort 2021, barn och ungdomExcel (excel, 4.7 MB)
Närvarokort 2021, pensionärerExcel (excel, 686.5 kB)
Ansökan om projektbidragExcel (excel, 112.5 kB)
LedarutbildningsbidragPDF (pdf, 253.1 kB)
LokalbidragPDF (pdf, 247.9 kB)
FöreningsrapportPDF (pdf, 413.4 kB)

Förtroendevalda

Ersättningar för förtroendevaldaPDF (pdf, 16.6 kB)

Gata och trafik

Ansökan grävningstillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan grävningstillstånd(blankett)PDF (pdf, 429.3 kB)
Beställning av återställningsarbetenExcel (excel, 15.7 kB)
Ansökan förlängning av grävningstillståndPDF (pdf, 262 kB)
Trafikanordningsplan för vägarbetePDF (pdf, 158.3 kB)

God man/förvaltare/förmyndare

Intresseanmälan god man/förvaltarePDF (pdf, 41.2 kB)
Egen begäran om entledigande från uppdragPDF (pdf, 522.7 kB)
Ansökan om god man eller förvaltarePDF (pdf, 53.9 kB)
Anmälan av behov av god man eller förvaltarePDF (pdf, 187 kB)
Ansökan om förändrad omfattning av ställföreträdarskapPDF (pdf, 524.8 kB)

Ansökan om medgivande till rörelse (förmyndare)PDF (pdf, 51.1 kB)
Ansökan om upphörande av ställföreträdarskapPDF (pdf, 523 kB)
Ansökan om byte av ställföreträdarePDF (pdf, 523 kB)
Omprövning av förvaltarskapPDF (pdf, 949.2 kB)

Års- och sluträkningPDF (pdf, 707.1 kB)
Anvisningar för års- och sluträkningPDF (pdf, 301.1 kB)
Redogörelse, bilaga till års och sluträkningPDF (pdf, 1.6 MB)
KassabokExcel (excel, 90.4 kB)
Checklista för års- och sluträkningPDF (pdf, 57.1 kB)

Anvisning för förteckningPDF (pdf, 217 kB)
Förteckning över huvudmannens tillgångarPDF (pdf, 1.6 MB)
Ansökan om uttagPDF (pdf, 652.9 kB)
Ansökan om samtycke - försäljning/byte/förvärv av fastighet m.mPDF (pdf, 519.7 kB)

Ensamkommande barn

Intresseanmälan god man ensamkommande barnPDF (pdf, 41.3 kB)
Egen begäran om entledigande om uppdrag god man ensamkommande barnPDF (pdf, 522.1 kB)
Begäran om extra arvodePDF (pdf, 140 kB)

För arbete utfört innan 1 juli 2017:
Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn (uppehållstillstånd)PDF (pdf, 653.6 kB)
Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn (asylsökande)PDF (pdf, 599.8 kB)

För arbete utfört efter 1 juli 2017:
Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn (uppehållstillstånd)PDF (pdf, 322.2 kB)

Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn (asylsökande)PDF (pdf, 2.1 MB)

Grundskola
Ansökan om ledighet för enskild angelägenhet för elev i grundskolanPDF (pdf, 623.8 kB)
Ansökan om skoltransport, annan skolaPDF (pdf, 553.9 kB)
Ansökan om skoltransport, växelvis boendePDF (pdf, 547.3 kB)
Ansökan om tilläggsbelopp för obligatorisk lovskolaPDF (pdf, 257.3 kB)
Ansökan om upphörande av skolplikt vid varaktig utlandsvistelsePDF (pdf, 733 kB)
Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sättPDF (pdf, 780.4 kB)
InflyttningsanmälanPDF (pdf, 389.8 kB)
UtflyttningsanmälanPDF (pdf, 298.3 kB)
Val till förskoleklassPDF (pdf, 719.9 kB)

Gymnasieskola

Ansökan dagliga resorPDF (pdf, 440 kB)
Regler för dagliga resorPDF (pdf, 176.3 kB)
Ansökan om inackorderingstilläggPDF (pdf, 29.1 kB)
Regler för inackorderingstilläggPDF (pdf, 159.7 kB)

LSS
Ansökan om insatser LSSPDF (pdf, 199.2 kB)

Modersmålsundervisning

RutinbeskrivningPDF (pdf, 155.4 kB)
Anmälan till modersmålsundervisningPDF (pdf, 484.4 kB)
Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisningPDF (pdf, 485.4 kB)

Planbesked

Begäran om planbeskedPDF (pdf, 120.2 kB)

Serveringstillstånd
Ansökan om alkoholtillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ansökan om alkoholtillstånd, slutna sällskapPDF (pdf, 125.8 kB)
Anmälan serveringspersonalPDF (pdf, 119 kB)
Förteckning serveringspersonalPDF (pdf, 135 kB)
MeritförteckningPDF (pdf, 171.8 kB)
Anvisningar, tillstånd allmäntPDF (pdf, 46.4 kB)
Anvisningar, tillstånd slutna sällskapPDF (pdf, 49 kB)
Riktlinjer för alkoholtillståndlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Information om överklaganPDF (pdf, 48.5 kB)

Social omsorg

E-tjänster omsorg och socialt stödlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Sotning

Ansökan egen sotningPDF (pdf, 366.4 kB)
Ansökan annan utförarePDF (pdf, 362.3 kB)

Uthyrning lokaler

Anvisningar tillfällig uthyrning av lokalerPDF (pdf, 52.2 kB)

Vuxenutbildning

Ansökan gymnasie- och grundskolekurserPDF (pdf, 397.7 kB)
Ansökan SFIPDF (pdf, 457.5 kB)
Ansökan särskild utbildning för vuxnaPDF (pdf, 327.1 kB)

Äldreservice

Ansökan om stöd i hemmetPDF (pdf, 580.2 kB)
Ansökan om särskilt boendePDF (pdf, 315 kB)
Inkomstförfrågan för beräkning av avgifter inom vård och omsorgPDF (pdf, 175.1 kB)

Publicerad: 2021-03-01

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun