Svalövs kommun

Blanketter

Här finns ett urval blanketter i pdf-format som du kan trycka ut,
fylla i och skicka in till Svalövs kommun.

Barnomsorg

Ansökan till mobila språkteamet Pdf, 272.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 272.2 kB)
Barnomsorgens övriga blanketter finns i e-serviceportalen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Bostadsanpassning

Ansökan om bostadsanpassning Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)
Fastighetsägarens medgivande vid ansökan om bostadsanpassning Pdf, 286.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 286.4 kB)
Fullmakt som bilaga vid ansökan Pdf, 1.5 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.5 MB)
Ansökan om spisvakt Pdf, 905.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 905.3 kB)

Brandfarlig vara

Information brandfarlig vara Pdf, 83.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 83.9 kB)
Anmälan om föreståndare Pdf, 41.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 41.5 kB)
Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara Pdf, 89.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 89.1 kB)
Ansökan tillfälligt tillstånd brandfarlig vara Pdf, 38.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 38.3 kB)
Ansökan explosiv vara Pdf, 102.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 102.1 kB)

Bygglov och fastigheter (ifyllningsbara)

Tomtansökan Pdf, 1.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.1 MB)
Ansökan om bygglov, marklov, rivningslov och tidsbegränsat bygglov Pdf, 51.9 kB, öppnas i nytt fönster.
(Pdf, 51.9 kB)
Ansökan om kontrollansvarig Pdf, 627.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 627.8 kB)
Ansökan om förhandsbesked Pdf, 44.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 44.5 kB)
Ansökan om bygglov för skylt Pdf, 47.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 47.1 kB)
Ansökan om bygglov för mur och plank Pdf, 44 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 44 kB)
Anmälan om attefallsåtgärder Pdf, 46.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 46.2 kB)
Anmälan om installation om eldstad Pdf, 46.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 46.4 kB)
Anmälan om rivning, ändring eller installation Pdf, 45.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 45.8 kB)
Ansökan om strandskyddsdispens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Begäran om slutbesked Pdf, 486.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 486.6 kB)
Beställning av nybyggnadskarta Pdf, 117.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 117.2 kB)
Mall för kontrollplan Word, 71.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 71.5 kB)
Mall för Rivningsplan Pdf, 528.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 528.2 kB)

Centrala elevhälsan

Ansökan om tilläggsbelopp - extraordinärt stöd för året Pdf, 733.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 733.9 kB)
Utvärdering av tilläggsbelopp särskilt stöd Word, 696.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 696.4 kB)
Önskemål om kontakt med centrala elevhälsan Word, 131.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Word, 131.5 kB)

Föreningslivet

Ansökan kommunalt aktivitetsstöd 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan kommunalt aktivitetsstöd, pensionärer 2021 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Närvarokort 2021, barn och ungdom Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Närvarokort 2021, pensionärer Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om projektbidrag Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ledarutbildningsbidrag Pdf, 253.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 253.1 kB)
Lokalbidrag Pdf, 247.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 247.9 kB)
Föreningsrapport Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Förtroendevalda

Ersättningar för förtroendevalda Pdf, 16.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 16.6 kB)

Gata och trafik

Ansökan grävningstillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan grävningstillstånd(blankett) Pdf, 429.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 429.3 kB)
Beställning av återställningsarbeten Excel, 15.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 15.7 kB)
Ansökan förlängning av grävningstillstånd Pdf, 262 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 262 kB)
Trafikanordningsplan för vägarbete Pdf, 158.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 158.3 kB)

God man/förvaltare/förmyndare

Intresseanmälan god man/förvaltare Pdf, 41.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 41.2 kB)
Egen begäran om entledigande från uppdrag Pdf, 522.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 522.7 kB)
Ansökan om god man eller förvaltare Pdf, 53.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 53.9 kB)
Anmälan av behov av god man eller förvaltare Pdf, 187 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 187 kB)
Ansökan om förändrad omfattning av ställföreträdarskap Pdf, 524.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 524.8 kB)

Ansökan om medgivande till rörelse (förmyndare) Pdf, 51.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 51.1 kB)
Ansökan om upphörande av ställföreträdarskap Pdf, 523 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 523 kB)
Ansökan om byte av ställföreträdare Pdf, 523 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 523 kB)
Omprövning av förvaltarskap Pdf, 949.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 949.2 kB)

Års- och sluträkning Pdf, 707.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 707.1 kB)
Anvisningar för års- och sluträkning Pdf, 301.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 301.1 kB)
Redogörelse, bilaga till års och sluträkning Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)
Kassabok Excel, 90.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Excel, 90.4 kB)
Checklista för års- och sluträkning Pdf, 57.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 57.1 kB)

Anvisning för förteckning Pdf, 217 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 217 kB)
Förteckning över huvudmannens tillgångar Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 1.6 MB)
Ansökan om uttag Pdf, 652.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 652.9 kB)
Ansökan om samtycke - försäljning/byte/förvärv av fastighet m.m Pdf, 519.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 519.7 kB)

Ensamkommande barn

Intresseanmälan god man ensamkommande barn Pdf, 41.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 41.3 kB)
Egen begäran om entledigande om uppdrag god man ensamkommande barn Pdf, 522.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 522.1 kB)
Begäran om extra arvode Pdf, 140 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 140 kB)

För arbete utfört innan 1 juli 2017:
Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn (uppehållstillstånd) Pdf, 653.6 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 653.6 kB)
Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn (asylsökande) Pdf, 599.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 599.8 kB)

För arbete utfört efter 1 juli 2017:
Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn (uppehållstillstånd) Pdf, 322.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 322.2 kB)

Redovisning av uppdrag som god man för ensamkommande barn (asylsökande) Pdf, 2.1 MB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 2.1 MB)

Grundskola
Ansökan om ledighet för enskild angelägenhet för elev i grundskolan Pdf, 623.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 623.8 kB)
Ansökan om tilläggsbelopp för obligatorisk lovskola Pdf, 257.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 257.3 kB)
Ansökan om upphörande av skolplikt vid varaktig utlandsvistelse Pdf, 733 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 733 kB)
Ansökan om att fullgöra skolplikt på annat sätt Pdf, 780.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 780.4 kB)
Inflyttningsanmälan Pdf, 389.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 389.8 kB)
Utflyttningsanmälan Pdf, 298.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 298.3 kB)
Val till förskoleklass Pdf, 719.9 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 719.9 kB)

Gymnasieskola

Ansökan dagliga resor Pdf, 440 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 440 kB)
Regler för dagliga resor Pdf, 176.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 176.3 kB)
Ansökan om inackorderingstillägg Pdf, 29.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 29.1 kB)
Regler för inackorderingstillägg Pdf, 159.7 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 159.7 kB)

LSS
Ansökan om insatser LSS Pdf, 293.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 293.8 kB)

Modersmålsundervisning

Rutinbeskrivning Pdf, 155.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 155.4 kB)
Anmälan till modersmålsundervisning Pdf, 484.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 484.4 kB)
Ansökan om tilläggsbelopp för modersmålsundervisning Pdf, 485.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 485.4 kB)

Planbesked

Begäran om planbesked Pdf, 120.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 120.2 kB)

Serveringstillstånd
Ansökan om alkoholtillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om alkoholtillstånd, slutna sällskap Pdf, 125.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 125.8 kB)
Anmälan serveringspersonal Pdf, 119 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 119 kB)
Förteckning serveringspersonal Pdf, 135 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 135 kB)
Meritförteckning Pdf, 171.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 171.8 kB)
Anvisningar, tillstånd allmänt Pdf, 46.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 46.4 kB)
Anvisningar, tillstånd slutna sällskap Pdf, 49 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 49 kB)
Riktlinjer för alkoholtillstånd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Information om överklagan Pdf, 48.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 48.5 kB)

Social omsorg

E-tjänster omsorg och socialt stöd Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sotning

Ansökan egen sotning Pdf, 366.4 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 366.4 kB)
Ansökan annan utförare Pdf, 362.3 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 362.3 kB)

Uthyrning lokaler

Anvisningar tillfällig uthyrning av lokaler Pdf, 52.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 52.2 kB)

Vuxenutbildning

Ansökan gymnasie- och grundskolekurser Pdf, 397.7 kB. (Pdf, 397.7 kB)
Ansökan SFI Pdf, 457.5 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 457.5 kB)
Ansökan särskild utbildning för vuxna Pdf, 327.1 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 327.1 kB)

Äldreservice

Ansökan om stöd i hemmet Pdf, 580.2 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 580.2 kB)
Ansökan om särskilt boende Pdf, 315 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 315 kB)
Inkomstblankett med anvisningar Pdf, 305.8 kB, öppnas i nytt fönster. (Pdf, 305.8 kB)

Publicerad: 2021-07-07

Sidansvarig: Daniel Henriksson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun