Svalövs kommun

Informationsmöte

Informationsmöte i Torgskolan onsdagen den 13 maj, kl 18:00.
Allmänheten inbjuds till ett allmänt informationsmöte om pågående arbeten i BT Kemi-projektet. Skanskas arbeten beräknas då vara slutförda och slutligt redovisas. Odens markarbeten är inne i ett intensivt skede. Gjutning av betongfundament för gångbroarna pågår. Broarna kommer färdiga från Skellefteå och beräknas kunna lyftas på plats den 10 juni.
 
I det södra området har testsaneringarna avslutats. En första utvärdering visar på att så omfattande föroreningar finns kvar att det sannolikt kräver mycket omfattande åtgärder. Kommunen avser ta fram ett förslag till åtgärder med kostnadsbedömning till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för beslut om finansiering. Förslaget avses presenteras vid informationen.
 
Dräneringsvattnet från det norra området har under en tid behandlats med ozon med gott resultat. Tanken är att upphöra med överpumpningen till Landskrona och istället efter rening med ozon släppa vattnet till Braån. Teknisk beskrivning av förslaget med miljökonsekvensbeskrivning med redovisning av försöken och påverkan på Braån har  upprättats av SWECO.

Dokumenten finns att hämta på hemsidan under "Rapporter Öppnas i nytt fönster.".

Avsikten är att anmäla förslaget till länsstyrelsen för beslut. Alla som har intresse i saken och vill lämna synpunkter är välkomna att kontakta projektledningen.

Synpunkter bör lämnas senast vid informationskvällen den 13 maj.

Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun