Svalövs kommun

Äntligen - norra området sanerat

I helgen lämnade de sista förorenade massorna jord norra området.
Söndagen den 26 april 2009 lämnade de sista massorna förorenad jord det norra BT Kemiområdet i Teckomatorp. Arbetet har försenats ungefär ett år på grund av de problem och bekymmer som uppkom i samband med analysmetoder för antimon och utökade mängder förorenad jord.

Utlastningen i helgen gick i stort sett bra utan några stora störningar. Det torra och varma vädret gjorde dock att det kunde både damma och lukta något i närområdet trots åtgärder med dammbekämpning. Tre båtar lastades med tillsammans 10 300 ton jord. Totalt har det nu fraktats cirka 77.000 ton jord till Bremen innehållande drygt 8.000 kilo gifter. I Bremen behandlas jorden genom upphettning och förbränning av gaserna så att alla gifter med dioxiner fullständigt försvinner. Ursprungligen var bedömningen att det bara var hälften så stora mängder!

- Nu fortsätter arbetet med att omvandla området till ett vackert naturområde, säger projektledare Lars Bevmo.

Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun