Svalövs kommun

Höstens arbete

Naturparken i norra området, plantering av barnens skog och en ny attitydundersökning kommer att genomföras i höst.

Norra området


Arbetet med den nya naturparken har upptagits igen efter sommarens semesteruppehåll. Både kontaktledningsarbetena och träbroarna har slutbesiktigats. Landskapsmodifieringen är i princip färdig och förberedelser inför plantering pågår.
 
En ny bottenfaunaundersökning har genomförts och Braån är fortsatt opåverkad av de genomförda saneringsarbetena. En; av länsstyrelsen godkänd; rensning av Braån på södra sidan utmed BT Kemi-området planeras ske i slutet av augusti i samråd med en ekolog och en fiskeexpert.
 
Den nya naturparken kommer att invigas då den är färdigställd i slutet av hösten. Tanken är att en så kallad tidskapsel ska placeras under en sten högst upp på den högsta kullen för att tas fram om ett antal decennier. Förslag till innehåll är bland annat information om BT Kemi — både skandalen och saneringsprojektet, brev skrivna till de som en dag ska öppna tidskapseln med mera. Ytterligare förslag till innehåll mottages gärna.
 

Barnens skog


I samband med den övriga planteringen i slutet av september, ska barn från närliggande skolor få möjlighet att plantera ett område. Detta är ett projekt som arrangeras i samarbete med skolorna i Teckomatorp.
 

Södra området


Inga saneringsarbeten pågår på det södra området i avvaktan på de fortsatta diskussionerna med myndigheterna. Ett möte med tjänstemän från Naturvårdsverket och länsstyrelsen är planerat till den 24 augusti i Teckomatorp. Mötet är tänkt som ett förmöte inför ett kommande möte på ledningsnivå avseende behov av åtgärder för det södra området, eventuell ändrad målsättning samt finansieringsfrågor.
 

Attitydundersökning


En ny attitydundersökning kommer att genomföras för projektet under augusti-september. Undersökningen genomförs som en uppföljning för ett av delmålen med saneringen, att attityden till Teckomatorp ej längre ska vara belastad av BT kemi-skandalen.
I allt väsentligt följer upplägget tidigare undersökningar så att en god utvärdering av förändringar kan ske.
Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun