Svalövs kommun

Åtgärdsutredning inlämnad

Åtgärdsutredningen för södra området har nu överlämnats till länsstyrelsen och naturvårdsverket.

Norra området


Det norra området har nu fått namnet "Vallarna" som föreslogs av 8 personer i samband med invigningen. Ett enkelt firande med vinnarna planeras den 3 maj i samband med att skyltar med namnet ska sättas upp vid broarna. Vid styrelsemötet diskuterades hur man bäst ska få området att behålla en fin karaktär utan nedskräpning och annan förstörelse. Frågan ska tas upp med Teknik  &Service.
 

Södra området


Den preliminära åtgärdsutredningen för det södra BT Kemi-området har överlämnats till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket tillsammans med förslag till bidragsansökan som slutar på 186 miljoner kronor. En ansökan om delbidrag på 10 miljoner kronor har också lämnats in för att kunna driva projektet till sommaren i avvaktan på Naturvårdsverkets beslut rörande det södra området.  Den 7 april kommer landshövdingen till Torgskolan för ett möte med kommunledningen och BT Kemis presidium rörande åtgärderna på den södra sidan.

Informationsmöte


Styrelsen beslutade att hålla ett informationsmöte för allmänheten onsdagen den 21 april kl 18:30 i Torgskolan.
Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun