Svalövs kommun

Besök från Naturvårdsverket

Onsdagen den 6 oktober fick BT Kemi-projektet besök av representanter från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.
Efter en kort presentation och introduktion i lokalerna på Torgskolan, visades besökarna runt på Vallarna och det södra BT Kemi-området.
Besökarna fick bland annat se den stora sorteringshall, som projektet har anlagt på det södra området för att kunna hantera förorenade massor. En titt in på Lans Mekaniska Verkstad hann man också med.  
Väl tillbaka på Torgskolan följde ett möte, där man diskuterade projektets fortsatta genomförande, åtgärdsutredningen och i förlängningen bidragsansökan för medel till slutförandet av projektet.  
- Det har varit ett mycket givande möte, sa projektledare Åsa Andersson efteråt. Vi har kunnat räta ut en del frågetecken på båda sidorna och har också kommit överens om hur vi går vidare med arbetet framöver.  
Naturvårdsverket och Länsstyrelsen ska nu diskutera om det krävs några ytterligare kompletteringar av den bidragsansökan, som projektet skickade in i konceptform i februari. De ska sedan återkomma med besked till projektledningen senast den 31 oktober.
Publicerad: 2011-01-28

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun