Svalövs kommun

Bidragsansökan skickas

Idag skickas bidragsansökan för första etappen på det södra BT Kemi-området till Länsstyrelsen i Skåne län.

Svalövs kommuns ansökan omfattar 36 miljoner kronor, som ska täcka kostnaderna för en första, förberedande etapp av arbetena på det södra området. I etappen kommer bland annat inlösen av fastigheter, rivning av byggnader och en fördjupad utredning av riskerna för Braån att ingå.

En första ansökan i konceptform skickades in i början av 2010 och konceptet har därefter vidareutvecklats i dialog med länsstyrelsen och Naturvårdsverket. I projektet har man nu goda förhoppningar om en skyndsam handläggning.

— Tack vare det här arbetssättet kan vi känna oss ganska säkra på att ansökan uppfyller myndigheternas krav, säger projektledare Åsa Andersson. Det känns också viktigt att vi kan fortsätta att driva projektet framåt.

Anledningen till att dela upp arbetet på i sammanlagt tre etapper är att Naturvårdsverket har efterfrågat ytterligare undersökningar. Dessa kommer sedan att ligga till grund när man ska besluta om omfattningen av själva saneringen av det södra området. Den första etappen förväntas sträcka sig fram till augusti 2013.

Publicerad: 2011-02-01

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun