Svalövs kommun

Erfarenhetsseminarium gav tips för framtiden

Fredagen den 18 februari arrangerade projektledningen ett erfarenhetsseminarium på Torgskolan i Teckomatorp.
Deltagarna på seminariet bestod förutom projektledningen av representanter från projektstyrelsen, länsstyrelsen samt de konsulter och entreprenörer som huvudsakligen varit inblandade i projektet.  Under seminariet diskuterades de olika delarna av projektet och såväl positiva som negativa erfarenheter utbyttes.
Mötesdeltagarna samlade för diskussion
Meningen är att man ska samla de synpunkter som kommit fram, så att man kan dra nytta av erfarenheterna från det norra området under arbetet på det södra området. Dokumentationen är också viktig för att man ska kunna dela med sig av kunskaperna till andra projekt.

— Det var ett väldigt givande möte, säger projektledare Åsa Andersson. Det finns många saker vi kan ta med oss i planeringen för det södra området. En del saker kunde man säkert ha gjort bättre och det ska vi ta lärdom av. Men det är också viktigt att ta vara på det som har fungerat väl och där har många till exempel framhållit informationsarbetet och den lokala anknytningen.
 
Bidragsansökan för den första etappen på det södra området skickades till Länsstyrelsen den 1 februari. Ansökan behandlas nu av Naturvårdsverket.

Publicerad: 2011-02-25

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun