Svalövs kommun

Ett steg närmare huvudmannaskapet

Kommunstyrelsen i Svalövs kommun föreslår att kommunen ska ta på sig huvudmannaskapet för den första etappen av efterbehandlingen av det södra BT Kemi-området. Detta sedan kommunen vid förhandlingar med Länsstyrelsen i Skåne län kommit fram till en kompromiss gällande kommunens egenfinansiering av etappen.
När Länsstyrelsen i slutet av februari skickade sin ansökan till Naturvårdsverket hade man sänkt beloppet med 3 miljoner kronor jämfört med den ansökan som Svalövs kommun skickat in en knapp månad tidigare. Anledningen var att man från Länsstyrelsens och Naturvårdsverkets sida ansåg att en del av de kostnader, som kommunen hade tagit med i sin ansökan, inte kunde finansieras av statsbidraget. Därmed skulle dessa kostnader istället falla på kommunen.
 
Naturvårdsverket tog 24 mars beslut enligt Länsstyrelsens ansökan på 33 miljoner kronor. Kommunen hade i sin ansökan sökt om full kostnadsersättning, 36 miljoner kronor, något som varit möjligt att göra sedan februari 2010.
 
— Svalövs kommun har redan bidragit med stora resurser under efterbehandlingen av det norra området, inte minst i förhållande till kommunens storlek, säger kommunstyrelsens ordförande Karl-Erik Kruse. 
 
Det faktum att det södra området förklarades färdigsanerat av Länsstyrelsen i början av 80-talet har också starkt bidragit till att man från kommunens sida anser att den fortsatta efterbehandlingen inte bör belasta Svalövs kommun. Därför inledde man i mars förhandlingar med Länsstyrelsen för att försöka hitta ett sätt att minska kommunens egeninsats.
 
— Vi har haft flera möten med länsledningen där båda sidor har kunnat framföra sina åsikter, säger Karl-Erik Kruse, och nu har vi kommit fram till en kompromiss som gör att vi kan sänka kommunens kostnader för projektet.
 
Kompromissen innebär att kommunen tilldelas ett bidrag om 33 miljoner kronor enligt Naturvårdsverkets beslut, men att det står kommunen fritt att omfördela medlen så att de även kan täcka kostnader för konsulter, som kan utföra en del av de uppgifter som tidigare skötts av kommunens egna verksamheter. Under måndagens möte beslutade kommunstyrelsen därför att föreslå att kommunen ska ta på sig huvudmannaskapet för det fortsatta projektet. Det slutgiltiga beslutet fattas av kommunfullmäktige den 30 maj.
Publicerad: 2011-05-19

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun