Svalövs kommun

Nytt år, nya tag

Projektledare Åsa Andersson sammanfattar de största händelserna i projektet 2011 och berättar lite om planerna för 2012.
Under det gångna året har Svalövs kommun beviljats ytterligare bidrag för BT Kemi Efterbehandling och projektet har därmed gått in i en ny fas, Etapp 1 av arbetena på det södra området. I samband med övergången inleddes även arbetet med att upphandla nya konsulter till projektet.

— Fyra av fem upphandlingar är avslutade och vi ser fram emot att nu komma igång ordentligt med arbetena på det södra området, säger projektledare Åsa Andersson.
 
Med vissa delar har man dock kommit ganska långt redan. Sedan ett drygt år tillbaka står det klart att verksamheterna på det södra området kommer att behöva flyttas och byggnaderna rivas.
 
— Kommunen har under 2011 slutit avtal om fastighetsinlösen med tre av fem fastighetsägare på det södra området, berättar Åsa Andersson.
 
Förhandlingar har även inletts med hyresgäster samt de resterande fastighetsägarna. Enligt projektets tidplan ska rivningsarbetet inledas under hösten-vintern 2012.
 
— Under det kommande året ska vi också ta fram en plan för ytterligare undersökningar och provtagning inom området, säger Åsa Andersson. De ingår som en del av utredningen av föroreningssituationen på det södra området.
 
Själva provtagningen förväntas komma igång så snart rivningsarbetet är avslutat

Publicerad: 2012-01-17

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun