Svalövs kommun

Försenad upphandling kan påverka tidplanen

Upphandlingen av en av konsulttjänsterna till BT Kemi-projektet har försenats. Förseningen kan komma att påverka den övergripande tidplanen för projektet.
Under hösten arbetade projektledningen med att upphandla nya konsulter inför arbetena på det södra BT Kemi-området. Av de fem uppdrag som utlystes har fyra tilldelats medan upphandlingen av det femte, "Miljöundersökningar och miljökontroll", överprövats. Ärendet avgjordes i förvaltningsrätten i januari, men har överklagats till kammarrätten. De övriga konsulterna har däremot redan kommit igång med sina uppdrag.
 
— Det finns ingen anledning att bromsa upp övriga arbeten, säger projektledare Åsa Andersson. Det som görs nu är inte beroende av den femte konsulten. Vi försöker istället att fokusera på att komma så långt som möjligt med de andra delarna av projektet.
 
Överprövningen kommer troligen ändå att påverka den övergripande tidplanen för projektet. Hur mycket är dock svårt att förutspå.
 
— Handläggningstiden hos kammarrätten varierar, berättar Åsa Andersson. Det kan ta alltifrån en månad till ett år. Vi har dock fått veta att upphandlingsärenden är prioriterade, så vi hoppas på ett relativt snabbt beslut.
Publicerad: 2012-03-13

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun