Svalövs kommun

Fortsatt bidrag till BT Kemi-projektet

Den 1 juli fattade Länsstyrelsen i Skåne län beslut om 2012 års bidrag till Svalövs kommun för BT Kemi Efterbehandling. Kommunen får, i enlighet med det beslut Naturvårdsverket fattade förra året, ytterligare 13 miljoner kronor till projektet.
Under våren 2011 beslutade Naturvårdsverket att bevilja bidrag om sammanlagt 33 miljoner kronor för BT Kemi-projektet. Enligt detta beslut skulle Länsstyrelsen fördela maximalt 17 miljoner kronor till kommunen under 2011. Motsvarande siffror för 2012 och 2013 var 13 respektive 3 miljoner kronor.
 
Nu har alltså beslutet för 2012 fattats och kommunen har fått fortsatt bidrag till projektet. Prognosen för året ligger dock en bra bit under de 13 miljoner kronor som man har beviljats.
 
— Olika faktorer har gjort att projektet har försenats jämfört med den tidplan som fanns i kommunens bidragsansökan. Därför måste de beviljade medlen nu räcka längre, säger Lars Bevmo, tillförordnad projektledare.
 
Men i dagsläget är han inte orolig för att pengarna ska räcka i alla fall.
 
— Förseningarna har ju också gjort att mycket av arbetet har skjutits upp. Så förutom fastighetsinköpen, som genomförts som planerat, har projektet hittills varit relativt "billigt" jämfört med planeringen. Men vi håller ständigt ett öga på kostnaderna, försäkrar Lars Bevmo.
Publicerad: 2012-06-14

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun