Svalövs kommun

Konsultupphandling kan äntligen genomföras

Upphandlingen av en miljökonsult till BT Kemi-projektet kan nu slutföras. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i förra veckan att inte meddela prövningstillstånd. Därmed står kammarrättens dom från slutet av maj fast och kommunen kan teckna avtal med den vinnande konsulten.
Under hösten och vintern handlade projektet upp ett antal konsulter inför arbetena på det södra området. En av upphandlingarna överprövades i förvaltningsrätten, vars dom sedan överklagades i kammarrätten. Kammarrättens dom kom i slutet av maj och stödde det beslut som förvaltningsrätten fattat. Det dröjde dock inte länge innan även denna dom överklagades och gick vidare till Högsta förvaltningsdomstolen.

— Det har varit en lång process, som har försenat projektet. Därför är vi glada att Högsta förvaltningsdomstolen dom kom så snabbt, berättar Lars Bevmo, tillförordnad projektledare.

BT Kemi-styrelsen fattade redan den 15 februari ett nytt tilldelningsbeslut i enlighet med förvaltningsrättens dom. Därmed kan man nu teckna avtal och sätta igång samarbetet med den nya konsulten utan att invänta några ytterligare beslut.

— Det är jätteskönt att vi redan under sommaren kan smyga igång med ett startmöte och att Ramböll, som kommer att tilldelas uppdraget, så smått kan börja gå igenom den omfattande dokumentationen som finns i projektet, säger Lars Bevmo.

Publicerad: 2012-06-25

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun