Svalövs kommun

Provgrävning på gång i Teckomatorp

Måndagen den 3 december kommer BT Kemi-projektet att påbörja en ny omgång med provgrävningar i Teckomatorp. Syftet är denna gång att undersöka om det förekommer någon spridning av förorenat vatten från det södra området.
I en första etapp kommer man att gräva tre gropar kring olika vattenledningar, som passerar igenom eller i närheten av området. Hypotesen är att ledningsgravarna kan fungera som transportvägar för förorenat grundvatten. Projektledare Eva Sköld ser det som ett viktigt steg i utredningen av det södra området.
 
— Om hypotesen stämmer skulle det kunna vara ett sätt som föroreningar från området kan slippa ut i Braån. Det kan ge oss viktiga ledtrådar till vad vi behöver göra för att skydda ån.
 
Provgrävningarna beräknas pågå i 2-3 dagar. Därefter kommer resultaten att analyseras innan man beslutar om ytterligare provtagning.
 
— Det kan bli aktuellt med ytterligare gropar framåt våren, säger Eva Sköld. Men exakt hur många och var avvaktar vi med att besluta.
 
Varje grop kommer att fyllas igen så snart provtagningen är genomförd. I samband med att man gräver groparna kommer man också att sätta ner rör, så att man löpande kan ta prover på grundvattnet.
Publicerad: 2012-11-30

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun