Svalövs kommun

Snart börjar vi riva!

Förberedelserna inför rivningen av byggnaderna på Södra området är nu igång. Arbetena planeras pågå april – juni 2013. Globax är den entreprenör som har handlats upp och konsultbolaget Hifab kommer att sköta kontrollen på plats.

Birgitta Jönsson och Hans-Inge Svensson vid rivningen på det södra området

Kommunstyrelsens ordförande Birgitta Jönsson (s) och BT Kemi-styrelsens ordförande Hans-Inge Svensson (s) deltog vid invigningen av rivningsarbetet på det södra området.

Rivningen kommer att gå till så att saneringspersonal från Globax först kommer att sortera ut allt miljöfarligt material ur byggnaderna. Därefter kommer en rivningsutrustad grävmaskin att påbörja sitt arbete med att demontera huskropparna.

Det mesta av materialet kommer att återbrukas och återvinnas. Idag kan så gott som alla material återvinnas utom gips och gammal isolering. De delar av byggnaderna som det finns värde i kommer att plockas ut separat och säljas.

Globax kommer totalt att ha fyra personer på plats, två som arbetar med saneringen av byggnaderna och två som arbetar med själva rivningen.

Vi vill att ni är våra ögon och öron under tiden som rivningen pågår. Tycker ni att rivningen funkar bra? Eller bullrar det mycket?

Tveka inte att höra av er!

Kontakt:
Projektledare BT Kemi Efterbehandling, Eva Sköld
Tel: 0418-47 53 91
Mobil: 0709-47 53 91
E-post: eva.skold@svalov.se

Platschef Globax AB, Börje Åbinger
Tel: 042-15 71 00
Mobil: 0705-60 76 00
E-post: borje.abinger@globax.se

Publicerad: 2013-05-03

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun