Svalövs kommun

Rivningen är avslutad

Rivningen av byggnaderna på Södra området är avslutad. I höst väntar provtagningar av området.

Rivningen av byggnader på Södra området avslutades i slutet av juni. Entreprenören, Globax, har nu helt lämnat området. Av säkerhetsskäl kommer området att fortsätta vara inhägnat fram tills saneringen är klar.

Parallellt med rivningen har projektet arbetat vidare med provtagningsplaner inför höstens undersökningar. En stor del i detta har varit att handla upp en provtagningskonsult, upphandlingen pågår just nu. I höst kommer provtagning av betong, jord och vatten att ske på området.

Under våren har projektet också arbetat med bidragsansökan för Etapp 2. Ansökan landande på strax under 12 miljoner och kommunfullmäktige antog ansökan 2013-05-27. Ansökan har lämnats in till Länsstyrelsen/Naturvårdsverket som koncept på deras önskan och kommer, efter dialog mellan kommunen och Länsstyrelsen/Naturvårdsverket, att lämnas in i skarpt format.

Projektet önskar en trevlig sommar!

Publicerad: 2013-07-23

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun