Svalövs kommun

Arbeten vid Tegelbruksgatan i Teckomatorp
11-12 november

Måndagen den 11/12 och tisdagen den 12/11 kommer grävarbeten att ske invid Tegelbruksgatan i Teckomatorp. Ett körfält kommer att vara avstängt under arbetena.

Arbetena kommer att göras vid Tegelbruksgatans norra del, nära anslutningen till Bangatan och gör att ett körfält kommer att vara avstängt under måndagen och tisdagen. Eventuellt kommer avspärrningarna att sättas ut redan fredagen den 8/11.

Grävarbetena är en del i de undersökningar och provtagningar som just nu sker på och i närområdet till BT Kemi-området.

Publicerad: 2013-11-08

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun