Svalövs kommun

Rörsättning under vecka 6

Under slutet av vecka 6 kommer BT Kemi-projektets konsulter att sätta ut djupa grundvattenrör på och omkring det södra området.

Rören sätts för att man ska kunna ta prover på det djupa grundvattnet. Syftet är att fastställa om det sker någon spridning av föroreningar dit.

- Vi förväntar oss inte att de går så djupt, säger projektledare Eva Sköld, men vi vill vara säkra.

Utsättningena av de sammanlagt sex rören kommer att genomföras mellan onsdag och fredag. Arbetet förväntas inte innebära någon störning för allmänheten.

Publicerad: 2014-01-31

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun