Svalövs kommun

Informationsmöte om BT Kemi Efterbehandling

Svalövs kommun bjuder in allmänheten till informationsmöte om vad som har hänt och vad som är på gång i projektet kring BT Kemi Efterbehandling.

Provtagning av vatten i ledning

En av projektets konsulter provtar vatten ur en ledning.

Under hösten 2013 och vintern 2014 har provtagningar genomförts på det Södra området av jord, grundvatten i jord, grundvatten i berg och av vatten i ledningar. En del av proverna analyseras på plats och andra skickas in till laboratorium för analys. Baserat på resultaten av provtagningarna bedöms vilka risker föroreningarna kan innebära för människor och för miljön. Eftersom det hittats föroreningar i berggrunden kommer det att göras provtagningar även under denna höst. Informationen som tagits fram ska användas till att välja ut vilken metod som ska användas vid saneringen som planeras till år 2017-2019.

Vid mötet 29/10 19:00 på Torgskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. ges boende i Teckomatorp och andra intresserade möjlighet att ställa frågor kring projektet. Vi bjuder på fika.

Välkommen!

Publicerad: 2014-10-24

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun