Svalövs kommun

Inbjudan till programsamråd - Södra Vallarna i Teckomatorp

Svalövs kommun bjuder in allmänheten till plansamråd om Södra Vallarna 12 november på Torgskolan i Teckomatorp

Efter sanering av den södra delen av det område där BT Kemi tidigare hade verksamhet är avsikten att omvandla även området söder om järnvägen till ett med Vallarna sammanbundet naturområde. Läs mer om här om plansamrådet. Länk till annan webbplats.

Publicerad: 2014-11-06

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun