Svalövs kommun

Provtagningar och borrningar i december på södra området BT Kemi och Vallarna

För att få mer information om föroreningarna djupt ned i marken och i berggrunden kommer fler undersökningar göras.

I december kommer det att göras provtagningar och borrningar på BT Kemi-området och Vallarna i Teckomatorp. Området har provtagits en hel del tidigare men det finns ändå kvar några kunskapsluckor. Det handlar framförallt om hur föroreningarna sprids i de djupare jordlagren och hur de sprids till berggrunden.

För att kunna ta prover borras det med en speciell borrutrusning som innebär att ett rör vibreras ned i marken. Prover tas på jorden som borras upp för att skickas till laboratorium och rör installeras i grundvattnet som senare användas för ta ut prover på vattnet för analysering.

Det kommer det att finnas fältpersonal, lastbil och maskiner på området. Under borrningen kan buller från maskiner och eventuellt lukt upplevas som störande.

Informationen som provtagningen ger kommer att användas för att ta fram olika förslag på saneringsåtgärder för södra området.

Borrning ned till berggrunden
Publicerad: 2014-11-18

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun