Svalövs kommun

Körskador på Vallarna i Teckomatorp


Det har i samband med borrningsarbete under december uppstått körskador på vissa av gräsytorna på Vallarna. Skadorna har uppkommit på grund av att tunga fordon har behövt användas och kommer att repareras så snart det är möjligt.  

Publicerad: 2014-12-18

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun