Svalövs kommun

Kommunfullmäktige klubbade saneringsalternativ för södra BT Kemi-området

Vid måndagens kommunfullmäktigemöte godkändes huvudstudien och det saneringsalternativ som projektet förordar för det södra BT Kemi-området i Teckomatorp.

Vy över BT Kemi-området i Teckomatorp. Till höger om järnvägen ligger det södra området som nu är aktuellt för sanering och till höger ligger naturområdet Vallarna.

Vy över BT Kemi-området i Teckomatorp. Till höger om järnvägen ligger det södra området som nu är aktuellt för sanering och till höger ligger naturområdet Vallarna.

Nu kommer huvudstudien att skickas vidare till Länsstyrelsen och Naturvårdsverket för slutligt godkännande. Därefter vidtar arbete med bidragsansökan för saneringen, framtagande av förfrågningsunderlag för upphandlingen, samt upphandling av saneringsentreprenaden. Detta innan saneringen kan påbörjas. Enligt nuvarande tidplan kommer saneringen att starta i början av 2019.

– Det är bra att vi nu tagit ett stort steg mot att kunna påbörja saneringen av södra BT Kemi-området. Nu väntar vi bara på Länsstyrelsen och Naturvårdsverkets godkännande innan vi kan starta arbetet med bidragsansökan för saneringen, säger Eva Sköld, projektledare BT Kemi Efterbehandling.

Det aktuella saneringsalternativ som kommunen tagit beslut om är det som heter U5_T i huvudstudien och som BT Kemi-projektet arbetat fram. Alternativet innebär att det utförs en schaktsanering ner till ett djup av 6 meter på det område där det finns så kallande betsvämmor, ursprungligen från en tidigare betsaftfabrik och som också användes av BT Kemi. Det blir också schaktning till ett något lägre djup där BT Kemis fabriksbyggnader låg. Spridningen av föroreningar sker främst i de övre jordlagren, via det övre grundvattenmagasinet i jorden. Det förordade alternativet innebär att föroreningsmängden och föroreningsspridningen reduceras med cirka 80 procent. Detta innebär därmed att området inte längre utgör någon risk för Braån, människors hälsa eller markmiljön.

Bedömningen är att det handlar om cirka 65 000 ton schaktmassor som ska behandlas. Det förordas att massorna kommer att behandlas genom termisk desorption, vilket innebär att man hettar upp massorna så att föroreningarna förångas och faller sönder. Därefter ska massorna återföras till området för återfyllning av det urschaktade området. Vissa massor kan bli aktuell för deponering, om det visar sig att de inte går att behandla eller om kostnaderna för behandling blir mycket hög.

Den totala kostnaden för saneringen är beräknad till drygt 170 miljoner kronor och själva arbetet är planerat att vara färdigt hösten 2020.

– Hela eftersaneringsprojektet har varit en lång resa för oss alla och inte minst för invånarna i Teckomatorp. Men nu börjar vi se slutet på resan och det ska bli fantastisk skönt när området är helt återställt och kan nyttjas av allmänheten i likhet med naturområdet Vallarna på norra BT Kemi-området, säger Hans-Inge Svensson (S), ordförande i styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.

Dokumentationen gällande huvudstudien finns här Öppnas i nytt fönster..

Vid frågor, vänligen kontakta:
Eva Sköld, projektledare BT Kemi Efterbehandling
Tel: 0418-47 53 91
E-post

Publicerad: 2016-05-31

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun