Svalövs kommun

Tillträde förbjudet på södra BT Kemi-området

Obehöriga får inte vistas innanför avspärrningen till det södra BT Kemi-området.

På förekommen anledning vill projektledningen för BT Kemi Efterbehandling göra klart att det inhägnade området söder om järnvägen i Teckomatorp, som också är det gamla BT Kemi-området, är förbjudet att beträda för obehöriga.

Området är att jämställa med en byggarbetsplats och det innebär skaderisker för den enskilda person som vistas här.

Vid frågor, kontakta projektledare David Bohgard 0418-47 53 93.

 

Publicerad: 2018-04-27

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun