Svalövs kommun

Förberedande arbeten igång

Själva saneringen av det södra området startar först framåt sommaren - men redan nu är det förberedande arbetet på det södra BT Kemi-området igång.

Foto på grävmaskiner på det södra BT Kemi-området.

Den södra delen av det före detta BT Kemi-området i Teckomatorp ska saneras under 2020 och 2021. Planerad start för efterbehandlingen är i maj/juni 2020 - men redan nu har förberedelserna inför saneringen alltså inletts.

Inne på området pågår förberedelser inför etablering av arbetsområdet bland annat genom att ytor hårdgörs både för parkering och där bodar ska ställas på plats.

När entreprenaden tar fart framåt den tidiga sommare kan det inledningsvis förekomma en del buller då kvarlämnade betongplattor och murrester ska rivas och de så kallade betsvämmorna ska grävas ur marken. I samband med detta arbete kan det också bli en tillfälligt ökad trafik på Bangatan.

Om du har frågor eller funderingar gällande saneringen och arbetet på området, kontakta projektledare Helena Svensson, 0418-47 53 97 eller e-post.

Publicerad: 2020-04-06

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun