Svalövs kommun

Saneringsstart innan sommaren

Nu går BT Kemi-skandalen äntligen mot sitt slut. I dag, den 12 maj, beslutade Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att ta nästa steg i saneringsarbetet på det södra området i Teckomatorp och saneringsstart väntas innan sommaren.

Foto på styrelsen i BT Kemi Efterbehandling.

Styrelsen och projektledningen för BT Kemi Efterbehandling samt entreprenör Geoserve. Närmast kameran: ordförande Agneta Sörensson (M) och Geoserves vd Henrik Ekman.

Projekteringsarbetet för att förbereda den kommande saneringen har pågått sedan i oktober. Entreprenör Geoserve, med kanadensiska partnern McMillan-McGee, har sedan dess bland annat specialdesignat en behandlingsanläggning utifrån föroreningssituationen och markförhållandena på området i Teckomatorp.

Under dagens styrelsemöte beslutade Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att ge grönt ljus för saneringen.

- Det känns verkligen bra att saneringen kan starta. Styrelsen bildades redan 2001 och norra området avslutades 2009. På tur står nu det södra området som blev bristfälligt sanerat för fyrtio år sedan, därefter sker till sist återställning av området. Styrelsens förhoppning är att detta blir ett definitivt avslut på BT Kemi-skandalen. Det är också positivt att med den valda reningstekniken kommer miljöpåverkan i Teckomatorp att minimeras, säger ordförande Agneta Sörensson (M).

Det södra BT Kemi-området ska saneras med i huvudsak termisk in situ-teknik. Metoden innebär att värmerör borras ner i marken, att föroreningarna förångas och samlas in och att jorden på det sättet behandlas på plats utan att behöva grävas upp. I kombination med termisk in situ kommer det också att utföras en mindre andel schaktarbeten i Teckomatorp.

- Vi ser fram emot att få sätta igång med saneringsarbetet och vi tycker att det är särskilt spännande att få använda termisk in situ-teknik för att rena det mest förorenade området, säger Henrik Ekman, vd Geoserve.

Saneringsarbetet inleds innan sommaren och ska vara slutfört under vintern 2021. När den termiska anläggningen tas i bruk i februari 2021 kommer behandlingen att kunna följas i realtid på webben. Det riktpris för saneringen av det södra före detta BT Kemi-området som styrelsen idag har godkänt är
143 miljoner kronor.

 

Remediation in Teckomatorp starts this summer

The environmental scandal of BT Kemi is finally coming to an end. Today the Board of BT Kemi Remediation approved for remediation to start this summer.

Since October 2019 the contractor Geoserve has been preparing for remediation of the former BT Kemi-area in Teckomatorp. In this process Geoserve and Canadian partner McMillan-McGee, have designed a treatment layout for Teckomatorp based on the contaminants and the geology in this area.

Today, May 12 - during a board meeting - the Board of BT Kemi Remediation approved for remediaton to start this summer.

The southern area is to be remediated mainly by thermal in situ treatment. The technique is based on placing heater wells in the ground, vaporizing the contaminants which are extracted to be collected above ground. This way the soil is remediated in situ, without excavation. In Teckomatorp the thermal in situ treatment will be combined with a smaller share of excavation in the less contaminated areas.

- We are looking forward to starting the remediation process and we are especially excited that the most contaminated area will be remediated by thermal in situ, says chairman Agneta Sörensson (M) and Henrik Ekman, CEO Geoserve.

Remediation is to be initiated this summer and completed during winter 2021. When the thermal in situ treatment is started in February 2021 the process can be monitored online. The remediation of the southern area is estimated to cost 14,3 million Euros.

The remediation of the northern area was completed in 2009.

 

Publicerad: 2020-05-14

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun