Svalövs kommun

Nu börjar vi!

Igår, den 11 juni, meddelade länsstyrelsen beslut avseende projektets anmälan om avhjälpande åtgärder. Detta innebär att saneringsarbetet nu kan inledas.

Under april och maj månad har området förberetts inför saneringsentreprenaden. Bygg- och rivningslov har sökts och godkänts, den allra sydligaste delen av området har hårdgjorts som parkeringsyta och fått både kontors- och bostadsmoduler, betongplattorna ovan mark och en rad brunnar har provtagits och de elkablar som tidigare korsade området har flyttats.

Styrelsen godkände Geoserves riktpris på 143 miljoner kronor under sitt möte den 12 maj och nu, efter länsstyrelsens beslut, kan alltså det faktiska saneringsarbetet inledas. BT Kemi Efterbehandling är ett statligt bidragsprojekt och har beviljats medel från Naturvårdsverket för att kunna genomföra saneringen.

Arbetet inleds omgående och kan innebära en del olägenheter vad gäller buller, lukt och ökad trafik. Projektledningen och entreprenören gör dock sitt allra yttersta för att dessa olägenheter ska bli så små och få som möjligt.

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor:

Roger Weische
Byggledare
0705-62 76 04

Johnny Palmberg
Platschef
0707-52 21 68

Helena Svensson
Projektledare
0418-47 53 97

Publicerad: 2020-06-12

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun