Svalövs kommun

Korta transporter med hjälp av LSR

Saneringen av det södra BT Kemi-området ska till största delen genomföras genom termisk in situ - men en mindre del av de förorenade massorna måste ändå grävas upp och köras till mottagningsanläggning. Med hjälp av LSR blir dessa transporter kortast möjliga.

Det södra BT Kemi-området ska saneras med i huvudsak termisk in situ-teknik. Metoden innebär att värmerör borras ner i marken, att föroreningarna förångas och samlas in och att jorden på det sättet behandlas på plats utan att behöva grävas upp. Det är dock inte möjligt att genomföra en termisk in situ-behandling på hela området, ett par av delområdena kommer därför att schaktas och skickas till mottagningsanläggning.
I förra veckan blev det klart att förorenad betong och förorenade massor från dessa områden kommer att tas emot av LSR, Landskrona - Svalövs Renhållnings AB.
- Vi är glada över att kunna använda en mottagningsanläggning så nära Teckomatorp. Att vi kan köra massorna till Landskrona ger korta transportvägar vilket i sin tur innebär mindre miljöpåverkan och lägre totalkostnad för projektet, säger Henrik Ekman, vd Geoserve.
Massorna kommer att utgöra konstruktionsmaterial i LSR:s arbete med sluttäckningen av Lundåkradeponin.
- Vi har en god beredskap för att ta hand om massorna från BT Kemi och är glada för att vi kan ta en del av miljöansvaret i den här saneringen, säger Robert Svensson, vd LSR.

Publicerad: 2020-07-06

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun