Svalövs kommun

Schakt under gamla fabriken ger kraftig lukt

Det luktar från BT Kemi-området just nu. Lukten kan upplevas som obehaglig men är inte farlig.

Mallbild - - - byt bild!

På BT Kemi-området i Teckomatorp pågår just nu schaktarbeten på platsen för den gamla fabriksbyggnaden. Detta grävarbete innebär kraftig lukt på entreprenadområdet och i Teckomatorp.

Lukten är inte farlig men kan upplevas som obehaglig.

De massor som lagras på entreprenadområdet i väntan på provtagning täcks med plast för att minska luktspridningen.

Arbetet i det här området kommer att pågå under åtminstone en vecka till. Risken finns att det kommer att lukta från området under den tiden.

Publicerad: 2020-11-05

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun