Svalövs kommun

Ansökan om extra pengar efter ökade mängder

Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beslutade under sitt senaste möte att ansöka om kompletterande bidragsmedel hos länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Anledningen till det är att området visat sig innehålla en större mängd betong, massor och källarkonstruktioner än beräknat.

Trots att ett mångårigt och mycket grundligt utredningsarbete har genomförts på den södra delen av det före detta BT Kemi-området i Teckomatorp så har schaktarbetet avslöjat att det i marken finns större mängder betong och förorenad jord än beräknat. Sedan saneringsarbetet inleddes står det också klart att det finns farligt avfall på området som måste tas omhand.

På styrelsemötet den 28 oktober 2020 beslutade Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att ansöka om kompletterande bidragsmedel hos länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Summan som Styrelsen ansöker om är 5,5 miljoner kronor. Pengarna ska täcka de fördyrningar som det tillkommande arbetet innebär.

- Vårt projekt är stort och komplext och dolt under markytan. Att kostnaderna stiger med cirka 3,5 procent utöver det inledningsvis beräknade är naturligtvis olyckligt men kanske inte anmärkningsvärt, säger ordförande Agneta Sörensson (M).

Entreprenaden inleddes den 15 juni 2020 och ska vara färdigställd senast den 31 december 2021. Saneringen genomförs som en kombination mellan termisk in situ - där föroreningarna kokas ur jorden - och traditionell schaktsanering.
Projektet har sedan tidigare beviljats cirka 172 miljoner kronor för åren 2018-2023. I denna summa är 150 miljoner kronor öronmärkta för saneringsentreprenaden.

Publicerad: 2020-11-09

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun