Svalövs kommun

Information i brevlådan och på hemsidan

Coronoapandemin satte stopp även för vinterns öppna informationsmöte - men inte för uppdateringen kring vad som händer på det gamla BT Kemi-området.
Genom en folder i brevlådorna i Teckomatorp och i digitalt format på hemsidan presenteras det första halvåret av saneringsarbete sedan arbetet inleddes i juni.

Mallbild - - - byt bild!

I dag, den 18 december, fick alla hushåll i Teckomatorp en informationsfolder från BT Kemi Efterbehandling i brevlådan. Skriften berättar om saneringsarbetet på det södra före detta BT Kemi-området och vad som har hänt innanför staketet sedan arbetet inleddes i somras.
Utskicket ersätter det möte för allmänheten som normalt brukar hållas vår och höst, men som nu inte kan arrangeras på grund av pågående coronapandemi. Ett utskick i liknande format ersatte i maj det informationsmöte som var tänkt att hållas under våren.

Båda dessa informationsfoldrar finns såklart även digitalt här på BT Kemi Efterbehandlings hemsida. Därutöver kan arbetet följas på projektets Instagram @btkemi.

Publicerad: 2020-12-18

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun