Svalövs kommun

Möjlighet att följa den termiska behandlingen

Den termiska in situ-anläggningen startades i april och har nått delmålet 100 grader på sin väg mot 300 grader. Nu finns möjligheten för den som är intresserad, att följa den termiska behandlingen via mätdata som anläggningen producerar.

Genom termisk in situ-sanering ska de allra mest förorenade delarna av det södra före detta BT Kemi-området renas. Tekniken innebär att doppvärmare hettar upp den förorenade jorden och förångar föroreningarna som därefter samlas in genom vakuumextraktion och renas ovan mark.
Föroreningarna i Teckomatorp består främst i fenoxisyror, klorfenoler och klorkresoler som kräver temperaturer runt 300 grader för att kunna ångas ur marken.

En stor del av arbetet på det södra området har sedan saneringsstarten i juni 2020 bestått i att bygga upp en specialdesignad termisk anläggning och en tillhörande reningsanläggning. Efter driftstarten i april har den termiska behandlingsanläggningen nu nått delmålet 100 grader.

För den som är intresserad finns det möjlighet att följa den termiska behandlingen via mätdata som anläggningen producerar. På BT Kemi Efterbehandlings del av Svalövs kommuns hemsida finns en länk där mätdata laddas upp. Via denna länk kan den som vill ta del av aktuell medeltemperatur, mätdata från djup mellan 1,5 och 7,5 meter, temperaturhistorik, energiförbrukning, driftstid och mycket mer. Utöver länken finns även en instruktion för hur data sökes och visas på den externa sidan.
Den allra största delen av mätdatan visas i realtid. Temperaturkurvorna uppdateras dock maximalt en gång per dygn.

Publicerad: 2021-07-02

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun