Svalövs kommun

Nyhetsarkiv

Nyhetsarkiv BT Kemi Efterbehandling

Nyheter från vald månad


 • Möjlighet att följa den termiska behandlingen


  Den termiska in situ-anläggningen startades i april och har nått delmålet 100 grader på sin väg mot 300 grader. Nu finns möjligheten för den som är intresserad, att följa den termiska behandlingen via mätdata som anläggningen producerar.

  Läs mer • Mallbild - - - byt bild!

  NV godkänner extra medel till okänd förorening


  En underjordisk kulvert med föroreningar som inte går att härleda till BT Kemis verksamhet kom i dager under saneringen som pågår i Teckomatorp. Nu har Naturvårdsverket godkänt ansökan om extra medel för att ta hand om även denna förorening.

  Läs mer • Mallbild - - - byt bild!

  Start för termisk in situ-behandling


  Nu tar saneringen av det södra före detta BT Kemi-området nästa stora steg när den termiska behandlingsanläggningen slås på. 

  Läs mer • Lorem ipsum...

  BT Kemi-projektet i radio P1!


  I måndags var projektledare Helena Svensson inbjuden till radioprogrammet Nordegren & Epstein i P1 för att prata om BT Kemi-projektet.

  Läs mer • Mallbild - - - byt bild!

  Information i brevlådan och på hemsidan


  Coronoapandemin satte stopp även för vinterns öppna informationsmöte - men inte för uppdateringen kring vad som händer på det gamla BT Kemi-området.
  Genom en folder i brevlådorna i Teckomatorp och i digitalt format på hemsidan presenteras det första halvåret av saneringsarbete sedan arbetet inleddes i juni.

  Läs mer • Ansökan om extra pengar efter ökade mängder


  Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beslutade under sitt senaste möte att ansöka om kompletterande bidragsmedel hos länsstyrelsen och Naturvårdsverket. Anledningen till det är att området visat sig innehålla en större mängd betong, massor och källarkonstruktioner än beräknat.

  Läs mer • Mallbild - - - byt bild!

  Schakt under gamla fabriken ger kraftig lukt


  Det luktar från BT Kemi-området just nu. Lukten kan upplevas som obehaglig men är inte farlig.

  Läs mer • Mallbild - - - byt bild!

  Paus i leveransen av ren jord ger färre lastbilar


  Efter ett par månader med tät lastbilstrafik tar BT Kemi-projektet nu paus i intransporterna av ren jord. Även om utlastning av förorenade massor och betong fortsätter så kommer transporterna med detta att minska drastiskt.

  Läs mer • Mallbild - - - byt bild!

  Borrceremoni för den termiska anläggningen


  Torsdagen den 24 september blåstes borrningsarbetet vid den blivande termiska anläggningen igång under en borrstartsceremoni på det södra saneringsområdet i Teckomatorp.

  Läs mer • Korta transporter med hjälp av LSR


  Saneringen av det södra BT Kemi-området ska till största delen genomföras genom termisk in situ - men en mindre del av de förorenade massorna måste ändå grävas upp och köras till mottagningsanläggning. Med hjälp av LSR blir dessa transporter kortast möjliga.

  Läs mer • Nu börjar vi!


  Igår, den 11 juni, meddelade länsstyrelsen beslut avseende projektets anmälan om avhjälpande åtgärder. Detta innebär att saneringsarbetet nu kan inledas.

  Läs mer • Mallbild - - - byt bild!

  Information i brevlådan och på hemsidan


  Coronoapandemin satte stopp för ett öppet informationsmöte - men inte för information om den kommande saneringen av det före detta BT Kemi-området. Genom en folder i brevlådorna i Teckomatorp och i digitalt format på hemsidan presenteras arbetet som ska inledas under sommaren.

  Läs mer • Foto på styrelsen i BT Kemi Efterbehandling.

  Saneringsstart innan sommaren


  Nu går BT Kemi-skandalen äntligen mot sitt slut. I dag, den 12 maj, beslutade Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling att ta nästa steg i saneringsarbetet på det södra området i Teckomatorp och saneringsstart väntas innan sommaren.

  Läs mer • Foto på grävmaskiner på det södra BT Kemi-området.

  Förberedande arbeten igång


  Själva saneringen av det södra området startar först framåt sommaren - men redan nu är det förberedande arbetet på det södra BT Kemi-området igång.

  Läs mer • Fotomotange: P4 Malmöhus och BT Kemis julkalender.

  "Kan man göra en katastrof till en julkalender"


  Frågan ställde Victor Pandurescu i "Morgon i P4 Malmöhus" under måndagsmorgonen till BT Kemi Efterbehandlings projektledare Helena Svensson. Och ja, det kan man.

  Läs mer • 50 år av historia i BT Kemi-projektets julkalender


  I 24 luckor fram till jul - så tänker BT Kemi Efterbehandling berätta om Sveriges första miljöskandal, om arbetet med att städa upp efter den och om ett Teckomatorp utan en tyngande giftstämpel.

  Läs mer • Saneringsarbetet inleds med provtagning och infomöte


  Det inledande arbetet med saneringen av det södra BT Kemi-området startar under vecka 47. Ett första steg är att hämta jord- och betongprover ur marken och med hjälp av dessa ska en saneringsanläggning sedan specialdesignas för Teckomatorp.
  För den som vill veta mer arrangeras ett informationsmöte för allmänheten tisdagen den 12 november i Teckomatorp.

  Läs mer • Foto på Bhopalbesöket från indien.

  Indisk delegation lär av BT Kemi inför sanering i Bhopal


  Natten till den 3 december 1984 drev ett giftgasmoln från en bekämpningsmedelsfabrik in över tätbefolkade indiska Bhopal. Katastrofen har kallats för den värsta industriolyckan i världshistorien och krävde tusentals liv. Området står nu inför en sanering och Indien tar hjälp av svenska Naturvårdsverket för att förbereda sig.Igår, onsdagen den 11 september, gästade en delegation Teckomatorp för att lära mer om BT Kemi-skandalen och hur detta förorenade område tas omhand.

  Läs mer • Ny teknik ska rena det gamla BT Kemiområdet


  Det blir genom ny teknik - termisk behandling in situ - som det före detta BT Kemiområdet ska saneras. Idag, den 29 maj 2019, tog Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling beslutet att Geoserve AB får uppdraget att sanera den södra delen av det före detta BT Kemiområdet.

  Läs mer • Styrelseordförande Birgit Landquist (C) intervjuas då P4 Helsingborg sände hela sin morgonshow från BT Kemi-utställningen i Teckomatorp med anledning av att det är 40 år sedan fabriksbyggnaden sprängdes.

  P4 Helsingborg sände live från BT Kemi-utställningen


  Under torsdagsmorgonen den 21 februari sände P4 Helsingborg sin morgonshow från BT Kemi-utställningen i Teckomatorp med anledning av att det är 40 år sedan BT Kemis fabriksbyggnad sprängdes.

  Läs mer • Upphandling värd 150 miljoner blir början på slutet för segdragna BT Kemi-historien


  Arbetet med att förbereda inför en sanering av det förorenade fabriksområdet i Teckomatorp har pågått under många år. I vecka 7 togs dock ett stort steg mot slutet på BT Kemi-historien när upphandlingen för den stora efterbehandlingen av det södra området inleddes.

  Läs mer • Eva Ringshagen, chefsingenjör miljö, och David Bohgard, projektstöd, under provborrningen i Teckomatorp.

  Början på slutet för slutsaneringen av BT Kemi-området


  Under vecka 48 genomfördes provborrningar på södra BT Kemi-området i Teckomatorp. Borrningarna är ett steg i BT Kemi Efterbehandlings arbete med att undersöka olika metoder för den kommande slutsaneringen av området. Den metod som nu undersöks är en så kallad ”på-plats-sanering”.

  Läs mer • Dataskyddsombud till BT Kemi Efterbehandling


  På styrelsemötet 2018-10-03 beslutades att beredskaps- och säkerhetssamordnare Niklas Schörling utses till dataskyddsombud för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.

  Läs mer • Informationsmöte för allmänheten


  BT Kemi Efterbehandling håller öppet hus och informationsmöte i Teckomatorp den 21 november.

  Läs mer • Sommarinformation från BT Kemi Efterbehandling


  Projektledningen för BT Kemi Efterbehandling har beslutat att våren 2018 uppdatera allmänheten med aktuell information om projektet genom ett informationsbrev istället för ett möte. Projektledningen planerar att bjuda in till sedvanlig informationsträff framåt hösten.

  Läs mer • Svalövs kommuns logga

  Dataskyddsombud till BT Kemi Efterbehandling


  På styrelsemötet 2018-04-04 beslutades att projektledare David Bohgard utses till dataskyddsombud för Styrelsen för BT Kemi Efterbehandling.

  Läs mer • Tillträde förbjudet på södra BT Kemi-området


  Obehöriga får inte vistas innanför avspärrningen till det södra BT Kemi-området.

  Läs mer • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Glädjande besked för Teckomatorp och saneringen av BT Kemi-området!


  Nu är det äntligen klart! Naturvårdsverket har nu beviljat de statliga medel som krävs för att inleda och slutföra saneringen av södra delen av området runt BT Kemis gamla fabrik i Teckomatorp.

  Läs mer • Svalvös kommuns logotyp "Boet".

  Klart att de sista BT Kemigifterna ska grävas ur marken


  De sista resterna efter BT Kemi ska under 2019 grävas ur marken i Teckomatorp. Detta är Naturvårdsverket, Länsstyrelsen och BT Kemi Efterbehandlings projektledning och dess styrelse överens om.

  Läs mer • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  BT Kemi Efterbehandling bjuder in till informationsmöte!


  Alla intresserade bjuds in till informationsmöte om BT Kemi-projektet.

  Läs mer • Svalövs kommuns logotyp "Boet".

  Ny provtagning på BT Kemi-området


  För att få en mer precis bild av vilka gifter som finns i marken runt den gamla BT Kemi-fabriken i Teckomatorp kommer BT Kemi Efterbehandling att ta en rad nya prover under oktober. Dessa ska sedan underlätta arbetet i den stora saneringsprocessen som är planerad till år 2019.

  Läs mer • Vy över BT Kemi-området i Teckomatorp. Till höger om järnvägen ligger det södra området som nu är aktuellt för sanering och till höger ligger naturområdet Vallarna.

  Kommunfullmäktige klubbade saneringsalternativ för södra BT Kemi-området


  Vid måndagens kommunfullmäktigemöte godkändes huvudstudien och det saneringsalternativ som projektet förordar för det södra BT Kemi-området i Teckomatorp.

  Läs mer • Foto på David Bohgard, BT Kemi Efterbehandlings nya biträdande projektledare.

  Välkommen David!


  Den 2:e maj tillträdde David Bohgard tjänsten som biträdande projektledare för BT Kemi Efterbehandling.

  Läs mer • Vy över BT Kemi-området i Teckomatorp.

  BT Kemi Efterbehandling bjuder in till informationsmöte


  Under våren har BT Kemi Efterbehandling arbetet med en huvudstudie som utreder olika saneringsalternativ för det södra BT Kemi-området och med anledning av detta välkomnar vi allmänheten till ett informationsmöte.

  Läs mer • Informationsmöte


  BT Kemi Efterbehandling bjuder in till informationsmöte på Torgskolan i Teckomatorp.

  Läs mer • Flygbild över Vallarna - det före detta norra BT Kemi-området.

  BT Kemi-projektet bjuder in till Öppet Hus!


  För 40 år sedan grävdes de första tunnorna upp på BT Kemis område. Det blev första steget på en resa som inneburit ny miljölagstiftning med hårdare krav på företag och som lett fram till ett av Sveriges största saneringsprojekt. Därför bjuder BT Kemi-projektet in till Öppet Hus i utställningen på Torgskolan i Teckomatorp.

  Läs mer • Öppet hus


  Onsdagen den 28 oktober är det 40 år sedan de första tunnorna grävdes upp på BT Kemis område. Därför bjuder BT Kemi-projektet in till Öppet Hus i utställningen på Torgskolan i Teckomatorp.

  Läs mer • Eva Sköld, projektledare BT Kemi Efterbehandling.

  Fem frågor till projektledaren för BT Kemi Efterbehandling


  Eva Sköld firade nyligen tre år som projektledare i saneringsprojektet BT Kemi Efterbehandling i Svalövs kommun. Vi passade på att ställa några frågor om tiden som gått och hur hon ser på det arbete som ligger framför henne och resten av projektgruppen.

  Läs mer • Borrkärna från provtagningsomgång 3

  Provtagning på Södra området


  Denna vecka inleds provtagningsomgång 4 på det södra BT Kemi-området. Till en början är det ett antal borrningar med så kallad Rotosonic samt en hammarborrning ner i berget som ska genomföras. Det ska också installeras ett antal nya grundvattenrör och dessa ska så småningom även provtas.

  Läs mer • Väggmålning av späckhuggare. Konstnär: Tim Timmey

  Djuriskt på Södra området


  Det södra området har blivit lite mer färgglatt. Sedan ett par veckor pryder en enorm uggla och en späckhuggare i regnbågens alla färger en av väggarna på området.

  Läs mer • Informationsmöte för allmänheten


  Undrar du vad som händer i projektet, vad projektledningen gör just nu och hur tidplanen ser ut? Då är du välkommen på informationsmöte för allmänheten onsdagen den 6 maj.

  Läs mer • Körskador på Vallarna i Teckomatorp


  Läs mer • Bild på Torgskolan

  Teckomatorps julmarknad


  BT Kemi Efterbehandling har öppet på Torgskolan, (Skolgatan 1b) under Teckomatorps julmarknad söndagen den 7 december kl. 12:00–16:00

  Läs mer • Provtagningar och borrningar i december på södra området BT Kemi och Vallarna


  För att få mer information om föroreningarna djupt ned i marken och i berggrunden kommer fler undersökningar göras.

  Läs mer • Inbjudan till programsamråd - Södra Vallarna i Teckomatorp


  Svalövs kommun bjuder in allmänheten till plansamråd om Södra Vallarna 12 november på Torgskolan i Teckomatorp

  Läs mer • Informationsmöte om BT Kemi Efterbehandling


  Svalövs kommun bjuder in allmänheten till informationsmöte om vad som har hänt och vad som är på gång i projektet kring BT Kemi Efterbehandling.

  Läs mer • Eva Sköld, projektledare för BT Kemi Efterbehandling

  BT Kemi-projektet ansöker om bidrag


  Svalövs kommun har ansökt om bidrag från staten för att fortsätta driva BT Kemi-projektet. Ansökan gäller dels en förlängning av Etapp 1, dels bidrag för Etapp 2 som enligt tidplanen ska börja i juli 2015. Nu väntar projektledningen på besked från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

  Läs mer • Vallarna i Teckomatorp

  Kom på studiebesök!


  BT Kemi Efterbehandling har flyttat sin utställning till nya lokaler i Torgskolan. Nu bjuder projektet in till öppet studiebesök där du kan lära dig om BT Kemi, skandalen och det efterföljande saneringsarbetet.

  Läs mer • Borrbandvagn under provtagning på Södra området.

  Informationsmöte för allmänheten


  Tisdagen den 27 maj bjuder BT Kemi-projektet in till informationsmöte på Torgskolan i Teckomatorp.

  Läs mer • Utställningen flyttar


  I mitten av mars börjar arbetet med att flytta utställningen till nya lokaler i Torgskolan. BT Kemi flyttar över i den del av huset där dartklubben tidigare har hållit till, medan darten tar över utställningslokalen och den intilliggande sammanträdeslokalen.

  Läs mer • Rörsättningen flyttad


  På grund av schemakrockar har veckans planerade rörsättningen fått flyttas fram. Arbetet beräknas nu påbörjas på fredag den 7 februari och fortsätta under måndag och tisdag veckan därpå.

  Läs mer • Rörsättning under vecka 6


  Under slutet av vecka 6 kommer BT Kemi-projektets konsulter att sätta ut djupa grundvattenrör på och omkring det södra området.

  Läs mer • Projektledare Eva Sköld tillsammans med programledarna på CMR 105,5.

  BT Kemi i Svalövs Närradio


  Idag har projektledningen för BT Kemi Efterbehandling varit med i Svalövs Närradio CMR 105,5.

  Läs mer • Julblomma

  Öppet hus i utställningen


  På söndag är det åter dags för julskyltning i Teckomatorp. BT Kemi-projektet håller öppet hus i utställningen på Torgskolan klockan 12-16.

  Läs mer • BT Kemi-projektet på Instagram


  Nu finns BT Kemi-projektet på Instagram. Där kan ni se bilder från höstens provtagning och på det övriga arbetet i projektet.

  Läs mer • Arbeten vid Tegelbruksgatan i Teckomatorp
  11-12 november


  Måndagen den 11/12 och tisdagen den 12/11 kommer grävarbeten att ske invid Tegelbruksgatan i Teckomatorp. Ett körfält kommer att vara avstängt under arbetena.

  Läs mer • Nya provtagningar på gång i Teckomatorp


  Under vecka 43 inleder BT Kemi-projektet en ny omgång provtagningar på och omkring det södra BT Kemi-området i Teckomatorp. Det handlar dels om borrprovtagning, dels om provgropsgrävning. Dessa arbeten beräknas pågå i 3-4 veckor följt av ytterligare 1-2 veckors provtagning av grundvattnet. 

  Läs mer • BT Kemi-projektet söker projektassistent


  Nu söker vi en projektassistent/administratör till BT Kemi-projektet. Känner du någon som brinner för administration och kommunal verksamhet? Då kanske detta är jobbet för honom eller henne.

  Läs mer • Informationsmöte för allmänheten


  Onsdagen den 2 oktober bjuder BT Kemi Efterbehandling in till informationsmöte för allmänheten på Torgskolan i Teckomatorp.

  Läs mer • Rivningen är avslutad


  Rivningen av byggnaderna på Södra området är avslutad. I höst väntar provtagningar av området.

  Läs mer • Birgitta Jönsson och Hans-Inge Svensson vid rivningen på det södra området

  Snart börjar vi riva!


  Förberedelserna inför rivningen av byggnaderna på Södra området är nu igång. Arbetena planeras pågå april – juni 2013. Globax är den entreprenör som har handlats upp och konsultbolaget Hifab kommer att sköta kontrollen på plats.

  Läs mer • Informationsmöte för allmänheten


  BT Kemi Efterbehandling bjuder in till informationsmöte torsdagen den 18 april klockan 19.

  Läs mer • Provgrävning på gång i Teckomatorp


  Måndagen den 3 december kommer BT Kemi-projektet att påbörja en ny omgång med provgrävningar i Teckomatorp. Syftet är denna gång att undersöka om det förekommer någon spridning av förorenat vatten från det södra området.

  Läs mer • Informationsmöte för allmänheten


  BT Kemi Efterbehandling bjuder in till informationsmöte onsdagen den 31 oktober klockan 19.

  Läs mer • Eva Sköld

  Ny projektledare i BT Kemi-projektet


  BT Kemi Efterbehandling har en ny projektledare. Hon heter Eva Sköld och tillträdde posten den 10 september. Projektledningen är därmed åter fulltalig och redo för en händelserik höst.

  Läs mer • Konsultupphandling kan äntligen genomföras


  Upphandlingen av en miljökonsult till BT Kemi-projektet kan nu slutföras. Högsta förvaltningsdomstolen beslutade i förra veckan att inte meddela prövningstillstånd. Därmed står kammarrättens dom från slutet av maj fast och kommunen kan teckna avtal med den vinnande konsulten.

  Läs mer • Fortsatt bidrag till BT Kemi-projektet


  Den 1 juli fattade Länsstyrelsen i Skåne län beslut om 2012 års bidrag till Svalövs kommun för BT Kemi Efterbehandling. Kommunen får, i enlighet med det beslut Naturvårdsverket fattade förra året, ytterligare 13 miljoner kronor till projektet.

  Läs mer • Broschyrer

  Ny broschyr om BT Kemi-projektet


  I dagarna kommer teckomatorpsborna att få hem en informationsbroschyr från BT Kemi-projektet. Broschyren handlar om saneringen av det norra området, men ger också en kortfattad information om skandalen på 1970-talet.

  Läs mer • Ny tillförordnad projektledare


  Åsa Andersson har beslutat att lämna BT Kemi-projektet. Lars Bevmo träder därför in som tillförordnad projektledare till dess att en ersättare har utsetts.

  Läs mer • Informationsmöte för allmänheten


  BT Kemi Efterbehandling bjuder in till informationsmöte onsdagen den 9 maj klockan 19-20.

  Läs mer • Försenad upphandling kan påverka tidplanen


  Upphandlingen av en av konsulttjänsterna till BT Kemi-projektet har försenats. Förseningen kan komma att påverka den övergripande tidplanen för projektet.

  Läs mer • Öppet hus i utställningen


  BT Kemi-projektet bjuder in allmänheten till Torgskolan onsdagen den 22 februari.

  Läs mer • Nytt år, nya tag


  Projektledare Åsa Andersson sammanfattar de största händelserna i projektet 2011 och berättar lite om planerna för 2012.

  Läs mer • Öppet hus under julskyltningen


  Söndagen den 4 december har BT Kemi-projektet öppet hus i Torgskolan.

  Läs mer • Tips efterlyses


  Projektledningen för BT Kemi Efterbehandling efterlyser tips för att utveckla informationsarbetet under 2012.

  Läs mer • Informationsmöte för allmänheten


  BT Kemi Efterbehandling bjuder in till informationsmöte onsdagen den 16 november klockan 18.30.

  Läs mer • Öppet hus på Torgskolan


  Fredagen den 4 november bjuder BT Kemi-projektet in till öppet hus på Torgskolan i Teckomatorp.

  Läs mer • Lägesrapport för BT Kemi-projektet


  Varje år måste bidragsfinansierade projekt lämna in en lägesrapport till länsstyrelsen. Nu är årets lägesrapport för BT Kemi Efterbehandling klar.

  Läs mer • BT Kemi-projektet söker nya konsulter


  BT Kemi-projektet har nu gått över i den första etappen på det södra området. En av de första uppgifterna, som projektledningen tar tag i, är att handla upp de konsulter, som ska hjälpa till med att en gång för alla sätta punkt i historien om BT Kemi-skandalen.

  Läs mer • Ny tillförordnad projektchef


  Vid kommunstyrelsens möte i måndags utsågs Lars Bevmo till tillförordnad projektchef för BT Kemi Efterbehandling. Han tar därmed över Åsa Ratcovichs roll i projektet under tiden som rekryteringen av en ny kommunchef pågår.

  Läs mer • Ett steg närmare huvudmannaskapet


  Kommunstyrelsen i Svalövs kommun föreslår att kommunen ska ta på sig huvudmannaskapet för den första etappen av efterbehandlingen av det södra BT Kemi-området. Detta sedan kommunen vid förhandlingar med Länsstyrelsen i Skåne län kommit fram till en kompromiss gällande kommunens egenfinansiering av etappen.

  Läs mer • Informationsmöte


  BT Kemi-projektet inbjuder till informationsmöte onsdagen den 27 april kl. 18.30.

  Läs mer • Ansökan skickad från Länsstyrelsen


  Länsstyrelsen har nu skickat in sin bidragsansökan avseende den första etappen på det södra BT Kemi-området till Naturvårdsverket.

  Läs mer • Mötesdeltagarna samlade för diskussion

  Erfarenhetsseminarium gav tips för framtiden


  Fredagen den 18 februari arrangerade projektledningen ett erfarenhetsseminarium på Torgskolan i Teckomatorp.

  Läs mer • Bidragsansökan skickas


  Idag skickas bidragsansökan för första etappen på det södra BT Kemi-området till Länsstyrelsen i Skåne län.

  Läs mer • Öppet hus


  Öppet hus på BT Kemi Efterbehandling den 5 december.

  Läs mer • Informationsmöte


  Inbjudan till informationsmöte den 1 december, klockan 18.30.

  Läs mer • Träd vid Torgskolan tas bort


  Hästkastanjen, som står längs Skolgatan vid Torgskolan, i Teckomatorp ska fällas.

  Läs mer • Linnea vann en bok


  - Vi har nu fått fram en vinnare av förra veckans tipsrunda på Vallarna, berättar biträdande projektledare Kristina Jeppsson.

  Läs mer • Öppet hus


  Under höstlovet inbjuder BT Kemi Efterbehandling alla intresserade till Öppet hus i Teckomatorp.

  Läs mer • Besök från Naturvårdsverket


  Onsdagen den 6 oktober fick BT Kemi-projektet besök av representanter från Naturvårdsverket och Länsstyrelsen.

  Läs mer • 8 milj till projektet


  Naturvårdsverket har beviljat Svalövs kommun och BT Kemi Efterbehandling ytterligare 8 miljoner kronor.

  Läs mer • Informationsmöte


  Informationsmöte om BT Kemi-projektet onsdag 21 april.

  Läs mer • Åtgärdsutredning inlämnad


  Åtgärdsutredningen för södra området har nu överlämnats till länsstyrelsen och naturvårdsverket.

  Läs mer • Södra området


  Åtgärdsutredningen för det södra BT Kemi-området är nu i princip färdig.

  Läs mer • Norra området färdigsanerat


  Det firades med invigning den 6 december 2009.

  Läs mer • Barnens klimatskog


  Engagerade skolbarn planterade sin egen skog i Teckomatorp.

  Läs mer • Norra och södra området


  Norra området invigs i december, det södra ska undersökas ytterligare, samt har en attitydundersökning genomförts.

  Läs mer • Höstens arbete


  Naturparken i norra området, plantering av barnens skog och en ny attitydundersökning kommer att genomföras i höst.

  Läs mer • Semesterstängt


  Under sommaren kommer arbetena att ligga nere till och med den 7 augusti.

  Läs mer • Skrivelse till länsstyrelsen


  Skrivelsen avser sanering av det södra området.

  Läs mer • Äntligen - norra området sanerat


  I helgen lämnade de sista förorenade massorna jord norra området.

  Läs mer • Informationsmöte


  Informationsmöte i Torgskolan onsdagen den 13 maj, kl 18:00.

  Läs mer • Information 2009-04-17


  Iordningsställandet av norra området pågår enligt plan. Södra området mer förorenat än väntat.

  Läs mer • Information 2009-02-25


  Planeringen av norra området håller på att ta form, pålningsarbetena för gång- och cykelbroarna är klara.

  Läs mer • Information 2009-01-21


  Länsstyrelsen har beviljat utökat bidrag med 45 miljoner kronor.

  Läs mer


Publicerad: 2010-12-16

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun