Svalövs kommun

Flygfoto

Fotograf: Perry Nordeng

Norra området, hösten 2009

Utformningen av naturområdet.

Här syns tydligt utformningen av den nya naturparken och rekreationsområdet.

Våtmarker och dammar.

I bakgrunden syns våtmarken och dammarna vid det gamla reningsverket.

Översiktsbild, norra området med naturparken.

Översiktsbild, norra området med naturparken.

Det norra området är nu färdigsanerat och har omvandlats till ett natur- och rekreationsområde. Invigning av området skedde den 6 december 2009.

Det nya naturområdet, juni 2009

Utsikt över BT Kemi-området och den skånska slätten (från öster).

Utsikt över BT Kemi-området och den skånska slätten (från öster).

Naturparken börjar ta form och de båda gång- och cykelbroarna i trä är på plats.

Naturparken börjar ta form och de båda gång- och cykelbroarna i trä är på plats.

Regnvatten från området har redan börjat samlas i den täta dammen.

Regnvatten från området har redan börjat samlas i den täta dammen.

Området, februari 2009

Översikt BT Kemiområdet.

Översikt BT Kemiområdet.

Arbete med brofästena.

Arbete med brofästena.

Schaktgroparna fylls igen.

Schaktgroparna fylls igen.

Området, november 2008

Översikt BT Kemiområdet

Översikt BT Kemiområdet

Schakt, område A, söder om dräneringsdammen

Schakt, område A, söder om dräneringsdammen

Detaljbild schakt, område A

Detaljbild schakt, område A

Schakt, område B, södra delen

Schakt, område B, södra delen

Saneringsarbetet sommaren 2008

Förorenade massor lastas i Teckomatorp.

Förorenade massor lastas i Teckomatorp.

Bilar på kö för att få massor från område B. Område A vid dammen för dräneringsvatten har täckts av.

Bilar på kö för att få massor från område B. Område A vid dammen för dräneringsvatten har täckts av.

Massorna i B luktade kraftigt. Länsvatten pumpas till dammen för rening.

Massorna i B luktade kraftigt. Länsvatten pumpas till dammen för rening.

Båt nr 3 vid kaj i Landskrona. Lastar 7.000 ton.

Båt nr 3 vid kaj i Landskrona. Lastar 7.000 ton.

Massorna tippas i en plåtficka och lyfts över med grävskopa till båten.

Massorna tippas i en plåtficka och lyfts över med grävskopa till båten.

BT Kemiområdet och Teckomatorp 2005

Teckomatorp 2005.
BT Kemiområdet 2005.
BT Kemiområdet 2005
Publicerad: 2017-10-23

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun