Svalövs kommun

Övriga foton

Gång- och cykelbroarna, juni 2009

Gång- och cykelbron över Rååbanan.

Gång- och cykelbron över Rååbanan.

Gång- och cykelbron över Söderåsbanan.

Gång- och cykelbron över Söderåsbanan.

Gång- och cykelbroarna som förbinder det norra BT Kemiområdet med övriga samhället. Broarna går över järnvägsspåren och kom på plats den 10 juni 2009.

Foto från bortforslingen av den förorenade jorden, april 2008

Första lastbilen lastas i Teckomatorp

Första lastbilen lastas i Teckomatorp

Ramp och tömningsficka i Landskrona hamn

Ramp och tömningsficka i Landskrona hamn

Avlastning vid båten i Landskrona hamn

Avlastning vid båten i Landskrona hamn

Hamnchefen och länsstyrelsen inspekterar

Hamnchefen och länsstyrelsen inspekterar

BT Kemistyrelsen på inspektion i Teckomatorp

BT Kemistyrelsen på inspektion i Teckomatorp

Foto från provgrävningar

Provgrop

Provgrop

Provgrävningar

Provgrävningar

Provgrop

Provgrop

Jordprover

Jordprover

Foto inifrån fabriken

Reaktionskärl för klorering av fenol till 2.4 diklorfenol.

Reaktionskärl för klorering av fenol till 2.4 diklorfenol.

Lager av färdigvaror för utleverans.

Lager av färdigvaror för utleverans.

Processtankar

Processtankar

Skrubben för absorbtion av reaktionsgaser från kloreringsprocessen.

Skrubben för absorbtion av reaktionsgaser från kloreringsprocessen.

Bryggan med lagertankar för färdig produkt. I bakgrunden skedde tillverkning av Dinoseb.

Bryggan med lagertankar för färdig produkt. I bakgrunden skedde tillverkning av Dinoseb.

Publicerad: 2017-10-23

Sidansvarig: Helena Svensson

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun