Kontakta oss

Kontaktuppgifter till medarbetare på Gata och park.

Gata och park


Gatuchef
Emil Bernhardsson
Ansvarig för gator & vägar, cykelvägar och gångbanor, dagvattenbrunnar samt belysning
0418-47 50 00 (växel)
E-post

tf Parkchef
Ansvarig för park, idrottsanläggningar och idrottshallar
Peter Siilak
0418-47 54 18
E-post

Teknisk koordinator
Annika Mineur
0418-47 51 24
E-post

Samhällsbyggnadschef
Kjell Hedenström
E-post