Artikeln publicerades 15 mars 2022

Gäster vid Svalövssjön

För tillfället har vi många gäster på besök vid Svalövssjön. Kommunen har inget mandat att besluta om skyddsjakt på grågås utan måste ansöka om detta hos Länsstyrelsen. Detta är endast något som man fattar beslut om när bestånden riskerar att undantränga andra arter och störa ekosystem. Gässen som befinner sig vid sjön är flyttfåglar och många av dessa kommer att bege sig vidare. Därför kommer kommunen inte att vidta några åtgärder avseende detta.

Grågåsen är en fin och ofarlig fågel men kan fräsa och ”hugga” mot den som kommer för tätt inpå ungarna. Därför vill vi uppmana er att respektera gässen och hålla avstånd. Ha uppsikt över barn och hundar så att de inte går för nära. Detta gäller alla vilda djur i vår omgivning.

Då vi just nu arbetar mycket kring sjön kommer det troligtvis inte vara en trevlig plats för gässen att häcka på och vi förväntar oss därför färre ungar än tidigare år.