Artikeln publicerades 9 maj 2022

Renoveringen av Stora Lekan är igång!

Lekplatsen vid Strandgatan i Svalöv "Stora Lekan" håller just nu på att byggas om.

Leklatsen kommer få nya lekredskap och även tillgänglighetsanpassas. Om allt går som planerat ska lekplatsen vara klar i slutet av maj.

Sanden från lekplatsen kör vi till Teckomatorp där den kommer återanvändas på naturområdet vid BTKemi som håller på att färdigställas efter saneringen. Där kommer sanden skapa sandblottor, ytor med öppen sand som gynnar en mångfald av insekter som lever i sandmiljöer där de lägger sina ägg."