Artikeln publicerades 17 juni 2022

Att tänka på!

För att vår kommun ska vara säker, kännas trygg och vacker så måste vi tillsammans vårda och sköta våra fastigheter.

Du som fastighetsägare har, enligt lag, skyldighet att hålla rent och snyggt på och kring din fastighet samt se till att säkerställa en säker och trygg miljö. Under sommaren är det extra viktigt att tänka på:
  • Gångbaneutrymmet intill din fastighet hålls fritt från ogräs och skräp.
  • Buskar får inte hänga eller växa utanför din fastighetsgräns.
  • Träd får inte växa lägre än 2,5m över gång/cykelbana eller 4,5m över körbanan utanför din fastighetsgräns.
  • Skyltar eller belysning intill din fastighet får inte skymmas av er vegetation