Artikeln publicerades 3 oktober 2022

Granbarkborre på Vattenverksvägen i Billeberga

Grandungen mitt i Billeberga har tyvärr angripits av granbarkborren.

Det är en skalbagge som egentligen är viktig för ekosystemet då den skapar död ved som andra arter har nytta av. Men den gynnas av torrt och varmt väder och har blivit ett problem i Europa där den tar död på stora arealer gran. Den torra sommaren 2018 kom den till vår grandunge och sprider sig sakta mellan träden.

Vi håller nu på att gallra och säkra upp bland granarna, eventuellt kan det bli aktuellt att ta ner hela dungen framöver.