Artikeln publicerades 17 oktober 2022

Belysningen i Källstorp

Belyningsarbetet i Källstorp fortskrider 2023.

Arbetet med upprustning av belysningen i Källstorp längs väg 106 har av diverse anledningar blivit försenat. Detta innebär att att vintern 2022/2023 kommer vara fortsatt mörk i området. Det är dock den sista då vi efter konstruktiva dialoger nu har en tidsplan fastställd. Under april 2023 kommer arbetet att påbörjas och beräknas vara klart i juni samma år.

Vi ser fram emot ett upplyst Källstorp under 2023. Vi passar även på att uppmana cyklister och fotgängare som vistas på väg att göra er synliga och använda reflex nu när vi går mot mörkare tider!