Artikeln publicerades 7 december 2022

Svalövs kommun satsar på belysning

Svalövs Kommunservice Gata & Park kommer inom kort starta upp ett antal olika projekt som berör den kommunala belysningsanläggningen.

På samtliga platser kommer vi att satsa på belysning med nattsänkning samt med rörelsesensorer vilket gynnar både djurlivet och driftkostnaderna.Då vi under åren fått in många synpunkter på osäkra platser så kommer vi att bygga ut med helt nya anläggningar på följande platser;-Gång och cykelvägen mellan Södra Solhemsgatan och försköningsparken i Teckomatorp.-Gång och cykelvägen på södra delen av blomområdet i Billeberga.-Gång och cykelvägen i sin helhet mellan Hultahusgatan och Lärkgatan i Kågeröd.-Gång och cykelvägen i sin helhet mellan Kavallerigatan och Artillerigatan i Svalöv.-Strandgatans lekplats i SvalövVi kommer även att byta ut uttjänta anläggningar på följande platser;-Gång och cykelvägen på södra sidan av Västervång, mellan Västergatan och Ängabäcksvägen i Svalöv (EJ sträckan genom trädallén)-Motionsslingan väster om Ängabäcksvägen i SvalövPå Blomområdet i Billeberga, Västervång och motionsslingan i Svalöv kommer vi även att göra en del markarbeten för att förbättra markförhållandena.