Reflextävling för barn


Nu är vinnaren korad för
årets reflextävling!

Elissa i 2an på Lunnaskolan vinner med sin teckning av
Lily, den säkra vattenmelonen. I december kommer reflexen delas ut till elever i kommunens grundskolor.

Så gör som Lily, var säker i trafiken och bär reflexer i
vinter så du syns när du är ute!

Tävlingen

För att uppmärksamma betydelsen av reflex och att vi agerar trafiksäkert, anordnar kommunen en reflextävling där barn får skicka in en ritad bild till en vit reflex. Det vinnande bidraget kommer sedan pryda kommunens reflexer och delas ut till skolbarn i kommunen.

I tävlingen får alla barn i kommunen delta och tävlingen pågår till och med 17 oktober.

Kriterier för bilden är:

  • Motivet ska kopplas till hållbara resor eller trafiksäkerhet.
  • Motivet får gärna vara roligt och glatt.
  • Motivet ska inte vara stötande eller elakt.
  • Motivet ska få plats på 5cm x 5cm.
  • Använd gärna tuschpenna eller annan penna som gör tydliga linjer.
  • Döp gärna din bild/figur.

Bedömningen av motiven sker utifrån kriterierna samt kreativ skapande.

Så deltar du:

Skicka din bild (senast 17 oktober) till Svalövs kommun, Plan och exploatering, 268 80 Svalöv
med följande information:

  • Namn på deltagande barn,
  • Adress,
  • Kontaktuppgifter till vårdnadshavare/ansvarig vuxen (e-post och telefonnummer),
  • Teckningens/figurens namn