Säkerhetsinformation

Livsfara att gena över spåren på Söderåsbanan!

Varning för tåg

Persontågen rullar nu åter på Söderåsbanan. Det innebär att det dagligen kommer gå många tåg på banan, på vissa sträckor i 160 kilometer i timmen. Att gena över spåren är livsfarligt.

Var rädd om dig
Tågen är i dag både tystare och snabbare än vad många tror och att gena över spåret eller passera en övergång vid stoppsignal är livsfarligt. Tågen på Söderåsbanan kör ungefär 150 meter på tre sekunder och stoppsträckan är en kilometer. Om lokföraren ser en person på spåret så har den inte en chans att få stopp på tåget.

Tänk på andra
När människor vistas otillåtet i spårområdet stoppas antingen tågen eller så sänks hastigheten. Allt för säkerheten. Att gena över spår, gå mot en stoppsignal eller krypa under bommar får med andra ord direkta konsekvenser för tågtrafiken. Ofta innebär det långa trafikstopp som påverkar tusentals resenärer.

För lokförarna är det en mardröm att riskera att köra på en annan person.

Förbjudet enligt lag
Det är alltså inte konstigt att det är brottsligt att beträda spårområdet, att gå mot stoppsignal eller att gena över spår. Du kan bötfällas med 3 000 kronor.

Kanske lite längre, men mycket säkrare
Söderåsbanan har flera godkända övergångar för gående, cyklister och bilar, där du kan korsa järnvägen på ett säkert sätt. Gena aldrig över spåren! Ta alltid den godkända järnvägsövergången – för din egen, dina anhörigas och lokförarens skull.