Svalövs kommun

Cykla

Cyklister på väg mellan Teckomatorp och Svalöv

I kommunen finns många vackra cykelvägar och spännande utflyktsmål. Bland annat finns Sverigeleden som korsar kommunen i öst-västlig riktning, leden är märkt med anvisningsskyltar.

På Söderåsen är de flesta vägar både intressanta för cykling och även lämpade för detta. På turistinformationen i Röstånga finns det möjlighet att hyra cykel och ge sig ut i naturen. Turistinformationen är säsongsöppen från påsk till oktober.

På Söderåsen vid Klåveröd finns också två mountainbikebanor, på 5,3 respektive 14 km.

Cykla för hälsa och miljö

Att cykla är ett smart sätt att ta sig fram. Du kommer nära naturen med alla sinnen, du upplever mer, ökar din kondition och bidrar till en bättre miljö.

Tänk dig att hälften av alla bilresor som är kortare än fem kilometer byts ut mot cykelturer.

Då skulle vi spara:
300 miljoner bränsle/år och 700 000 ton koldioxidutstläpp/år, vilket motsvarar 240 000 svenska bilisters årliga bilresande.

Publicerad: 2020-06-29

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Relaterade länkar
Kontakt

Röstånga Turistinformation
Tel 0435-913 53

Svalövs turistinformation
0418-47 50 73

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun