Svalövs kommun

April

Testbild


Hallabäckens dalgång

Hallabäckens dalgång ligger på Söderåsens västra sluttning och passar utmärkt för ett vårbesök. Artrika lövskogar dominerar och utmed Hallabäckens slingrande lopp finns fuktängar som betas. Vandra på små stigar bland höga och låga, unga och gamla och liggande lågor och stående torrakor. Lär känna de ädla träden som alm, ask, avenbok, bok, ek, fågelbär och lind. Andra lövträd och buskar som växer här är klibbal, vårtbjörk, sälg, vildapel, hassel och hägg. Lyssna och kika efter lövskogens fåglar. Vanliga är bofink, rödhake, nötväcka, trädkrypare, gärdsmyg, stenknäck, svart och vit flugsnappare, koltrast och taltrast. Den stora mängden död ved ger mat till olika hackspettar som mindre hackspett, större hackspett och gröngöling. Innan lövsprickningen blommar vårens växter. Först ut är blåsippan som följs av vitsippa, gulsippa, svalört, vårlök, vätteros, lungört, gullpudra, desmeknopp, tandrot, majsmörblomma, gulplister, harsyra och vårfryle. Ta en paus i vitsippebacken och njut av de vita blommorna!

Läs mer om Hallabäckens dalgång här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

Publicerad: 2021-08-04

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun