Svalövs kommun

Augusti

Testbild

Klåveröd och Finnstorps strövområden

Besök Klåveröds strövområde där de många vandringslederna tar dig runt i Söderåsens varierande natur.

Runt dammen, Takmaden, kan du vandra i mogen granskog och backig ekskog. Spana över vattenytan efter olika sländor. De kläcks under högsommarvärmen efter att levt som larv i vattnet. Röd flickslända, blå jungfruslända och gul-blå trollslända är några som flyger omkring.

Den lila slingan går till Skorstensdalen. På vägen ligger Dumperna, ett alkärr rikt på olika ormbunkar. Plötsligt dyker skorstenen upp. Det är en Torebildning som stått emot tidens vittring. Gå gärna vidare på Skåneleden så kommer du till Svartesjö som är en naturlig källsjö.

I nordöst ligger Traneröds mosse som idag skyddas som naturreservat. Ströva runt på spängerna och upptäck mossens olika växter och djur. Titta närmare på de olika vitmossorna som dominerar och bygger upp mossen. I alla tider har vitmossorna använts för olika ändamål. Desinficering av sår och som torv är några.

Vargadalen med små sprickdalar, rasbranter och grottan Snuvestuan är ett geologiskt spännande landskap.

Finnstorpsområdet med gamla karpdammar ligger strax ovanför Kågeröd. Promenera gärna i Gröna gången eller på bokskogslingan. I Fågeldammen kan du skåda fågel eller upptäcka det fina alkärret i sydväst.

I strövområdena kan du bo på vandrarhem, sova i vindskydd eller tälta ett dygn.

Läs mer om vad du kan göra:

Publicerad: 2021-08-11

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun