Svalövs kommun

Juli

Testbild

Vulkanernas landskap vid Jällabjär

Under de geologiska tidperioderna Jura och Krita (mellan 200 miljoner – 66 miljoner år sedan) bildades Skånes 150–200 vulkaner av starka jordskorperörelser.

Jällabjär är den vackraste. På håll ses denna konformade vulkan resa sig 50 meter över omgivningen. Högst upp syns basaltlavan, en finkornig, svart bergart med basisk (högt PH) sammansättning. När den vittrar bildas en jord rik på näring. Då basalten stelnar spricker den upp i fem - sexkantiga pelare. Detta kan ses strax norr om Jällabjärs högsta punkt. Pelarna är dock inte helt tydliga då många stenar plockats ner för att bygga stenmurar i området. Titta gärna på basaltens färg och form i någon närliggande stenmur.

Bokskog växer över stora delar av berget. Tandroten med rosa blommor växer tätt på vulkanplatån. Den är inte så vanlig i trakten och gynnas av den näringsrika jorden. En annan raritet är den vita Lundbräsman. I blöta partier nedanför berget växer klibbal som ibland översvämmas. På flera platser har alarna socklar (uppsvällda i trädbasen) och är flerstammiga vilket tyder på tidigare skottskogsbruk.

Vulkanen omges av ett varierat beteslandskap som tidigare var öppna utmarker till byarna Kolema och Röstånga. Här gick djuren och betade under sommaren. I hela området finns spår från dessa tider med stengärden och röjningsrösen. I dagens betesmarker har olika lövträd, vildäpplen, buskar och enar vandrat in. Speciellt enen med sina olika former skapar ett landskap rikt på små rum. I det gamla bondesamhället var enen viktig till apoteket, till enbärsdricka, till rökning av kött och fisk och till virke. Idag används enbäret främst som krydda. Med luppen kan du upptäcka enbäret och engallmyggans barnkammare ”kikbäret” som är en utväxt på grenen och består av tre förstorade barr. Detta kalla för en gall.

Idag betar får och nötkreatur i området. Olika gräs dominerar i markskiktet. Ett speciellt är det styva gräset stagg som ogillas av betesdjuren. Den ingår i naturtypen stagghed som en prioriterad vegetationstyp i EU-nätverket Natura 2000. På den torra heden blommar stenmåran, blåsugan, blodroten, slåttergubbe och den lilla blåklockan som numera är Sveriges nationalblomma. I buskarna tjattrar törnsångaren tycker du det – tycker du det. Har du tur kan du se den vackra törnskatan

Jällabjär avsattes som naturreservat 1977. Sedan 2004 har också området ingått i EU:s Natura 2000 nätverk. I området finns märkta leder och på en del att dessa går Skåneleden ”Från ås till ås”. Nära den sydvästra parkeringen finns en rastplats med vindskydd och grillplats.

Andra vackra vulkanrester i närheten är Rallate i Söderåsens nationalpark, Juskushall norr om Riseberga och Natthall naturreservat vid Rönneå. Vill du vandra i en skog av höga enar så besök Anderstorps Eneskog, ett nytt naturreservat norr om Jällabjär.

Fler tips på geologiskt intressanta platser att besöka hittar du i den Geologiska guiden till Söderåsen Pdf, 8.2 MB, öppnas i nytt fönster. Länk till annan webbplats. (Pdf, 8.2 MB).

Publicerad: 2021-08-04

Sidansvarig: Niklas Fonskov

Svalövs kommun | 268 80 Svalöv | Besöksadress: Herrevadsgatan 10
Öppettider: Måndag-fredag kl. 8.00-16.30
Telefon: 0418-47 50 00 | Fax: 0418-47 50 26 | E-post: info@svalov.se

© 2016 Svalövs kommun